Riksmatcher för inhemska raser år 2019
5–6.10 HAUKKU för finska spetsar
Vörå

Arrangör Österbottens Spetsklubb

16–17.11 HIRVENHAUKUT för karelska björnhundar
Lundo

Arrangör Lounais-Suomen Pystykorvayhdistys

9–10.11 KILPA för finska stövare
Uurainen

Arrangör Keski-Suomen Ajokoirayhdistys