Tävlingen påminner om bedömningen i utställningsringen: tävlande rör sig i grupp, genomgår individuell bedömning samt visar hundens rörelser för domaren. Huvudfokus i bedömningen ligger på god hantering av hund samt samarbetet hunden och handlern emellan. De fem bästa tävlande i båda åldersserier placeras. Dessutom tävlar vinnarna av åldersserierna mot varandra om vem som blir dagens bästa junior handler.

Du kan börja tävla i junior handling det år du fyller 10 år, och kan fortsätta tävla fram tills utgången av det år du fyller 17 år. Det finns två åldersserier i tävlingarna: 10–13-åringar och 14–17-åringar. Hunden ska vara renrasig och registrerad i ett av FCI erkänt register. Däremot utgör exempelvis bettfel inte ett hinder för deltagande. I tävlingar ses både egna och lånade hundar, det viktigaste är att tävlingshunden är till sitt temperament lämplig både för tävlingen och för handlern.

Junior handlers är kända som glada, sociala och självständiga ungdomar med utmärkt sammanhållning sinsemellan. Ungdomar runtom i Finland har lärt känna varandra genom sporten och träffar varandra på utställningsresor och träningar. Sporten utvecklar också självsäkerheten, konsten att hantera och träna hund samt samarbetet med tävlingshunden.

Tävlingsregler och -direktiv har utarbetats av Kennelklubbens ungdomskommitté, där två ansvariga för junior handling följer aktivt upp läget i och utvecklingen av sporten. Vi vill att junior handling ska vara en intressant, inspirerande och högtstående tävlingsgren, som lockar nya ungdomar och framtida topphandlers till hundsporten.

Välkommen med till en trevlig hundsport!