Träningsgruppen Rally-tokonuoret är avsedd för ungdomar som redan tävlar eller som strävar efter att tävla i rallylydnad och/eller är intresserade av att verka som träningsinstruktör, provfunktionär osv. Årligen ordnas två läger som varar ett veckoslut. Gruppen har även en egen Facebook-grupp som fungerar som stöd för deltagarna mellan lägren.

Kennelklubben står för kostnaderna för utbildningarna, lokalhyror och måltider som träningsgruppens evenemang medför. Gruppmedlemmarna betalar själv inkvartering och resorna från och till utbildningarna.

Ansökan till gruppen görs skriftligen inom utsatt tid. I gruppen ryms ett begränsat antal ungdomar. Besök vår finska sida för mera information.

För mera information: nuoriso@kennelliitto.fi