Veterinärstationer som gör datortomografiundersökningar