Etiska nämnden behandlar disciplinära ärenden och ärenden gällande regelbrott som styrelsen anmäler till nämnden. För behandling av ärenden tillsätter fullmäktige en etisk nämnd för tre år åt gången. Nämnden består av ordförande och sex ledamöter.

Etiska nämndens ledamöter åren 2018–2020

ordförande Heikki Vihanta, jur. kand., vicehäradshövding
Eeva Ahola, jur. mag., vicehäradshövding
Martti Mannersuo
Leena Parviainen
Johanna Peltokangas, jur. mah., vicehäradshövding
Lauri Rostedt
Marjukka Silolahti, jur. dr., vicehäradshövding

Anmälningar som etiska nämnden tar emot kan gälla till exempel uppfödarnas verksamhet i samband med registrering och överlåtelse av hundar, men även bland annat utställningar, prov och tävlingar, domare och djurskyddsbrott eller -förbrytelser behandlas av etiska nämnden.