Etiska nämnden behandlar disciplinära ärenden och ärenden gällande regelbrott som styrelsen anmäler till nämnden. För behandling av ärenden tillsätter fullmäktige en etisk nämnd för tre år åt gången. Nämnden består av ordförande och sex ledamöter.

Etiska nämndens ledamöter åren 2021–2023:

ordförande Heikki Vihanta
Johanna Pekkanen
Pertti Korhonen
Reino Korpela
Lauri Rostedt
Tapio Toivola
Nina Pärssinen

Anmälningar som etiska nämnden tar emot kan gälla till exempel uppfödarnas verksamhet i samband med registrering och överlåtelse av hundar, men även bland annat utställningar, prov och tävlingar, domare och djurskyddsbrott eller -förbrytelser behandlas av etiska nämnden.