Varför lönar det sig att registrera en hund i Finska Kennelklubben?

Hundregistret som förs av Finska Kennelklubben är det mest omfattande hundregistret i vårt land, då tre av fyra av de 700 000 hundar som enligt Statistikcentralens uppskattning finns i Finland är registrerade i Kennelklubben.  Inte sällan söks ägaren till en upphittad hund först i Kennelklubbens register, varvid hunden i bästa fall återförenas med sin ägare genast när den har upphittats.

När hunden har id-märkts och registrerats i Finska Kennelklubben är det möjligt att också med en blandrashund delta i officiella prov och tävlingar i vissa hundsporter, inom ramen för reglerna för respektive hundsport.

Hur går jag till väga för att id-märka och registrera min hund?

Kennelklubben har ca 500 utbildade id-märkare över hela landet. Dessutom kan en hund id-märkas av veterinären. När en blandras- eller oregistrerad hund id-märks, ska ett intyg om id-märkning skrivas om hunden. Id-märkaren eller veterinären som id-märkt hunden undertecknar ett fritt formulerat intyg, ur vilket ska framgå åtminstone följande:

  • datum för ID-märkning
  • chipnummer eller tatueringskod
  • hundens namn
  • hundens ras
  • därtill rekommenderas att man antecknar hundens ägare jämte kontaktuppgifter på intyget
  • id-märkarens namn och underskrift

Hunden registreras i Kennelklubbens id-märkningsregister genom att ägaren ansöker om ett ägarintyg för hunden, antingen elektroniskt via Omakoira-tjänsten eller genom att skicka ägaranmälan som e-postbilaga eller per post. En hund i Kennelklubbens id-märknings- och ägarregister erhåller ett så kallat FIX-registernummer. Ett registernummer som inleds med bokstäverna FI-, EJ- (ej för avel) eller ER- berättar att hunden är en rashund som förts in i Kennelklubbens stamboksregister.

Beställning av ägarintyg för FIX-hund i Omakoira-tjänsten

  1. Ägaren inleder ansökningsproceduren genom att från Omakoira rekvirera ett temporärt ärendenummer för sin hund. Ägaranmälan betalas som nätbetalning i samband med anmälan.
  2. Hunden id-märks och id-märkningen sparas i Omakoira-tjänsten, med hänvisning till det temporära ärendenumret. Endast en av Kennelklubben kompetensförklarad id-märkare eller en veterinär kan id-märka hunden och spara uppgift om id-märkning.

När id-märkningen har sparats till hunden erhåller ägaren ett ägarintyg i form av en e-postbilaga.

Ägarintyg per post

Hundägaren kan på Kennelklubbens webbplats skriva ut en blankett för ansökan om ägarintyg. Blanketten fylls i skickas antingen som bilaga till ett e-postmeddelande eller per post.

Id-märkaren eller veterinärer antecknar uppgift om hundens id-märkning på ansökningsblanketten, om hunden inte har id-märkning från förut. Till ansökan kan även bifogas ett ifyllt intyg om id-märkning.

Om hunden har id-märkts tidigare och den redan har ett intyg om id-märkning som utfärdats av en veterinär eller en id-märkare, bifogar ägaren en kopia av detta intyg till ansökan. Också en kopia av hundens EU-pass är godtagbart så länge hundens basuppgifter, id-nummer, datum för id-märkning samt namn och nummer för veterinär eller id-märkare som har märkt hunden framgår ur passen.

The form can be filled and saved
Anmälan av blandras-/oregistrerad hund till id-märkningsregistret (FIX) och ansökan om ägarintyg
Denna blankett används då en blandrashund eller oregistrerad hund registreras till id-märkningsdatabasen (FIX-databas) och ägarintyg beställs för hunden i fråga. Den ifyllda blanketten skickas antingen per post eller skickas per e-post till den adress som anges på blanketten. Registrering av en oregistrerad eller blandrashund kan även göras elektroniskt i Finska Kennelklubbens Omakoira-tjänst.
Uppdaterad 20.11.2023
Monirotuisen/rekisteröimättömän koiran ilmoittaminen tunnistusmerkintätietokantaan (FIX-tietokanta)
Tällä lomakkeella monirotuinen tai rekisteröimätön koira ilmoitetaan tunnistusmerkintätietokantaan (FIX-tietokanta) sekä tilataan koirasta omistajatodistus. Täytetty lomake joko postitetaan tai lähetetään sähköpostitse siinä ilmoitettuun osoitteeseen.
Rekisteröimättömän tai monirotuisen koiran rekisteröinnin voi tehdä myös sähköisesti Kennelliiton Omakoira-palvelussa.
Uppdaterad
Anmälan av blandras-/oregistrerad hund till id-märkningsregistret (FIX) och ansökan om ägarintyg
Denna blankett används då en blandrashund eller oregistrerad hund registreras till id-märkningsdatabasen (FIX-databas) och ägarintyg beställs för hunden i fråga. Den ifyllda blanketten skickas antingen per post eller skickas per e-post till den adress som anges på blanketten. Registrering av en oregistrerad eller blandrashund kan även göras elektroniskt i Finska Kennelklubbens Omakoira-tjänst.
Uppdaterad
Entering a mixed-breed or unregistered dog to the ID database (FIX database)
Enter your mixed-breed or unregistered dog to the ID database (FIX database) and order an Ownership Certificate for the dog in question by using this form. Fill out the form and mail it or email it to the address mentioned on the form.
You can also register your mixed-breed dog or unregistered dog in the Finnish Kennel Club’s Omakoira member service.
Uppdaterad