Varför lönar det sig att registrera en hund i Finska Kennelklubben?

Hundregistret som förs av Finska Kennelklubben är det mest omfattande hundregistret i vårt land, då tre av fyra av de 700 000 hundar som enligt Statistikcentralens uppskattning finns i Finland är registrerade i Kennelklubben.  Inte sällan söks ägaren till en upphittad hund först i Kennelklubbens register, varvid hunden i bästa fall återförenas med sin ägare genast när den har upphittats.

När hunden har id-märkts och registrerats i Finska Kennelklubben är det möjligt att också med en blandrashund delta i officiella prov och tävlingar i vissa hundsporter, inom ramen för reglerna för respektive hundsport.

Hur går jag till väga för att id-märka och registrera min hund?

Kennelklubben har ca 500 utbildade id-märkare över hela landet. Dessutom kan en hund id-märkas av veterinären. När en blandras- eller oregistrerad hund id-märks, ska ett intyg om id-märkning skrivas om hunden. Id-märkaren eller veterinären som id-märkt hunden undertecknar ett fritt formulerat intyg, ur vilket ska framgå åtminstone följande:

  • datum för ID-märkning
  • chipnummer eller tatueringskod
  • hundens namn
  • hundens ras
  • därtill rekommenderas att man antecknar hundens ägare jämte kontaktuppgifter på intyget
  • id-märkarens namn och underskrift

Hunden registreras i Kennelklubbens id-märkningsregister genom att ägaren ansöker om ett ägarintyg för hunden, antingen elektroniskt via Omakoira-tjänsten eller genom att skicka ägaranmälan som e-postbilaga eller per post. En hund i Kennelklubbens id-märknings- och ägarregister erhåller ett så kallat FIX-registernummer. Ett registernummer som inleds med bokstäverna FI-, EJ- (ej för avel) eller ER- berättar att hunden är en rashund som förts in i Kennelklubbens stamboksregister.

Beställning av ägarintyg för FIX-hund i Omakoira-tjänsten

  1. Ägaren inleder ansökningsproceduren genom att från Omakoira rekvirera ett temporärt ärendenummer för sin hund. Ägaranmälan betalas som nätbetalning i samband med anmälan.
  2. Hunden id-märks och id-märkningen sparas i Omakoira-tjänsten, med hänvisning till det temporära ärendenumret. Endast en av Kennelklubben kompetensförklarad id-märkare eller en veterinär kan id-märka hunden och spara uppgift om id-märkning.

När id-märkningen har sparats till hunden erhåller ägaren ett ägarintyg i form av en e-postbilaga.

Ägarintyg per post

Hundägaren kan på Kennelklubbens webbplats skriva ut en blankett för ansökan om ägarintyg. Blanketten fylls i skickas antingen som bilaga till ett e-postmeddelande eller per post.

Id-märkaren eller veterinärer antecknar uppgift om hundens id-märkning på ansökningsblanketten, om hunden inte har id-märkning från förut. Till ansökan kan även bifogas ett ifyllt intyg om id-märkning.

Om hunden har id-märkts tidigare och den redan har ett intyg om id-märkning som utfärdats av en veterinär eller en id-märkare, bifogar ägaren en kopia av detta intyg till ansökan. Också en kopia av hundens EU-pass är godtagbart så länge hundens basuppgifter, id-nummer, datum för id-märkning samt namn och nummer för veterinär eller id-märkare som har märkt hunden framgår ur passen.

The form can be filled and saved
Ansökan om ägarintyg för blandras/oregistrerad hund
Anmälan av blandras-/oregistrerad hund till id-märkningsregistret (FIX) och ansökan om ägarintyg Updaterad 01.01.2020
Uppdaterad 1.1.2020
Monirotuisen/rekisteröimättömän koiran ilmoittaminen tunnistusmerkintätietokantaan (FIX-tietokanta)
Tällä lomakkeella monirotuinen tai rekisteröimätön koira ilmoitetaan tunnistusmerkintätietokantaan (FIX-tietokanta) sekä tilataan koirasta omistajatodistus. Täytetty lomake joko postitetaan tai lähetetään sähköpostitse siinä ilmoitettuun osoitteeseen.
Rekisteröimättömän tai monirotuisen koiran rekisteröinnin voi tehdä myös sähköisesti Kennelliiton Omakoira-palvelussa.
Uppdaterad
Anmälan av blandras-/oregistrerad hund till id-märkningsregistret
Anmälan av blandras-/oregistrerad hund till id-märkningsregistret
(FIX) och ansökan om ägarintyg

Updaterad 01.01.2020
Uppdaterad
FIX ID register application
Registration of a mixed breed or an unregistered
dog to the Finnish Kennel Club’s ID Register (FIX)
and application for an Ownership Certificate

Updated 1.1.2020
Uppdaterad