I valpkullsanmälan ingår också ett parningsbevis, som ägaren till valpkullens far bekräftar med sin underskrift. Uppfödaren är oftast tikens ägare, men ägaren kan också överlåta tikens avelsrätt till en annan person. Valpens ägare kan inte själv anmäla sin valp för registrering.

Finska Kennelklubben registrerar valpkullen om dess uppfödare är stadigvarande bosatt i Finland och valpkullens föräldrar fyller de krav som ställs för registrering av avkommor. Prefix för Kennelklubbens hundregister är FI och ER. Dessutom finns ett register för hundar som inte kan användas i avel, dess prefix är EJ. En blandrashund kan anmälas till Finska Kennelklubbens id-märkningsregister.

När du registrerar din valpkull till Kennelklubbens OmaKoira-tjänst, kan du teckna en gratis livförsäkring för valpkullen. 

Krav för registrering

Båda föräldrarna till valpkullen ska vara registrerade. En tik som importerats från ett annat land ska registreras i Kennelklubben senast i samband med valpkullens registrering. En utländsk hanhund ska vara i ett register som erkänts av FCI, och uppfödaren ska i samband med valpkullsanmälan skicka de dokument som behövs för registrering.

Valpkullens fader ska ha friska testiklar. Uppgift om normala testiklar sparas automatiskt för hanhunden när den får ett pris på en officiell hundutställning eller när den avlägger Finska Kennelklubbens avelsgranskning av exteriör. Om det inte finns en anteckning om normala testiklar i hanhundens uppgifter i Kennelklubbens avelsdatasystem, ska ett av veterinären utfärdat intyg om normala testiklar bifogas till valpkullsanmälan.

Krav som gäller alla raser, PEVISA-program och andra rasspecifika specialvillkor

Kennelklubben ställer villkor för registreringen av valpkullar oavsett ras; syftet med villkoren är att definiera gränser i frågor som berör hundarnas hälsa. Villkoren är följande:

  • Om den ena eller båda föräldrarna till valpkullen har fått det sämsta resultatet i vissa av Kennelklubbens officiella hälsoundersökningar, kan valparna endast registreras i EJ-registret. Dessa undersökningar är höft- och armbågsledsröntgen, patellaluxationsundersökning samt spondylosröntgen.
  • Avkommor till föräldrar som är för nära besläktade kan endast registreras i EJ-registret (fadern/modern i kombination med avkomman eller hela syskon i inbördes kombination, då är valparnas inavelsgrad alltid minst 25 %).
  • Två merlefärgade hundar får inte paras sinsemellan.
  • Två stubbsvansade hundar (stubbsvans som orsakats av en T-box-mutation) får inte paras sinsemellan.

Dessutom finns det fler än hundra rasspecifika PEVISA-program och övriga rasspecifika specialvillkor som ställer krav för valpkullens registrering. Alla nödvändiga undersökningar ska ha gjorts före parning. Bekanta dig med kraven som gäller din ras.

För en valp som föds med naturlig stubbsvans (T-box-mutation) antecknas uppgift om stubbsvans utifrån ett veterinärintyg som utfärdats när valpen är yngre än 10 dygn, eller utifrån ett gentestresultat.