Föreningsmedlemskap i Kennelklubben förutsätter alltid medlemskap i ett kenneldistrikt samt en ansökan om föreningsmedlemskap. Ansökan skickas till kenneldistriktet för föreningens hemort. Kenneldistriktet skickar ansökan till Kennelklubben, där styrelsen behandlar ansökan om föreningsmedlemskap.

Kontaktuppgifter till kenneldistrikt


För mera information
Medlemsärenden
yhdistykset@kennelliitto.fi