Vad är lydnadsprov?

I lydnadsprovet bedömer en domare hur hunden hanterar vissa moment som hunden lärt sig samt samarbetet mellan hunden och föraren.

För vem lämpar sig lydnad?

I provet kan delta alla id-märkta och enligt Finska Kenneklubbens bestämmelser vaccinerade hundar som fyllt 10 månader. I elitklassen kan hundar som fyllt 15 månader delta.

Vad är syftet med lydnad?

Syftet med lydnadsträning är att lära hunden ett positivt och kontrollerat beteende samt föraren korrekt och ändamålsenlig hundhantering. I proven testas samarbetet mellan hunden och föraren samt hundens träningsnivå i fyra olika klasser.

Koiria rivissä tokossa

Hur tävlar man?

Lydnadsproven består av fyra klasser: nybörjarklass, öppen klass, segrarklass och elitklass. Elitklassen kan även vara ett internationellt prov. Hunden får flytta från en klass till en annan efter att ha erhållit första pris en gång och den måste flyttas efter att den tagit första pris för tredje gången.

Hur börjar man med lydnad?

Lydnad kan tränas utan tävlingsmål, eftersom en hund som fått tillräcklig grundträning är en trevlig familjehund och ett trevligt sällskapsdjur. Det är enkelt att börja träna till exempel i en lokal hundklubb. Lydnadsträning tillhandahålls i nästan alla hundklubbar i Finland. Vanligtvis kan man delta i en träningsgrupp när valpens vaccinationer är i skick. Dessförinnan kan en valp läras grundläggande saker, till exempel tillgänglighet, kontakt med föraren, sittande och följande. I och med att färdigheterna utvecklas kan man söka sig till mer tävlingsinriktade grupper och därigenom till provverksamhet.

Mer information om att träna hundar fås av lokala hundklubbar.

Mustavalkoinen koira tokossa