Kursens mål

• Öka ansvarskänsla och målmedvetenhet i uppfödningsverksamhet
• Fördjupa uppfödarens kunskaper om ärftlighet och principerna i avel
• Informera uppfödaren om bedömning av hundens mentalitet och lyfta fram dess betydelse i hundavel
• Ge information i frågor som gäller grundandet av en kennel
• Lyfta fram aktuella ämnen i hundavel
• En avlagd kurs är en förutsättning för att komma in till exteriördomarutbildningen.

Prioriteringar i kursprogrammet

• Djurskyddslagen
• Att grunda en kennel, bokföring och mervärdesskatt
• Planering av kennelns verksamhet
• Hundavel och hundens mentalitet i avel
• Rasspecifik avelsstrategi

Hur anmäler jag mig?

Kurser meddelas om i tidskriften Koiramme – Våra hundar och  kenneldistriktens webbplatser  samt i Kennelklubbens eventkalender.
Distriktsutbildaren svarar för kursens genomförande. Deltagarna tas till kursen i anmälningsordning ifall antalet deltagare är begränsat.

Mera om kursen

Kursens tidsschema skickas till deltagare ca en vecka före kursen. Kursmaterialet kan laddas ner och skrivas ut nere på denna sida. Om du vill kan du beställa färdigt utskrivet kursmaterial i Showlinks nätbutik. Uppfödarens handbok delas ut till alla deltagare på kursen.

Du kan delta i fortsättningskursen efter att ha avlagt grundkursen godkänt. I kursen ingår en skriftlig uppgift. Alla som avlägger uppgiften godkänt tilldelas ett intyg.

Kursmaterialet finns nere på denna sida. Kursmaterialet för fortsättningskursen för uppfödare får inte publiceras i kommersiellt syfte i skriftlig eller elektronisk format utan tillstånd från Finska Kennelklubben.

Missing media item.