FCI Judges Directory


FCI Judges Directory

FCI Judges Directory är webbsida med domaruppgifter som förs av FCI och uppdateras av kennelklubbar i olika länder. På FCI Judges Directory finns även alla finska exteriördomare, deras kontaktuppgifter och auktorisationer. Det går att söka domare med flera olika sökkriterier. Webbplatsen uppdateras för de finska domarnas del i realtid från Finska Kennelklubben. Begäran om korrigering eller uppdatering av uppgifter: nayttelysihteeri@kennelliitto.fi.

Finlands exteriördomarsök

Du hittar finska exteriördomare via Finska Kennelklubbens funktionärssök.

Förteckning uppdateras i realtid. Finska domare kan sökas med olika sökkriterier, t.ex. enligt ras eller FCI-grupp.
I förteckningen kan också sökas domare med rätt att bedöma grupptävlingar på nationella utställningar, exteriördomare emerita/emeritus, Junior handling-domare samt domare som vid behov kan ställa upp som handledare för andra domare. Sökresultatet kan laddas ner som en pdf-fil och skrivas ut vid behov.