Att äga en hund för med sig en hel del ansvar och flera skyldigheter. Ägaren är alltid ansvarig för sin hund. Därför är ägaren också skyldig att träna sin hund till en samhällsduglig individ.

Grundregler för hundägare och -innehavare föregår med exempel

I Finska Kennelklubbens regler för hundägare och -innehavare räknas upp frågor Kennelklubbens medlem bör förbinda sig vid som hundägare eller -innehavare.

Utöver att ta hand om hundens välmående är det på hundägarens eller -innehavarens ansvar att se till att hundhållning inte medför skada för miljön. Därför är det viktigt att följa gemensamma spelregler. 

En ansvarsfull hundägare:

  • är insatt i art- och rastypiska behov av hunden hen äger och ser till att hunden får tillräckligt med näring, omsorg, motion, vila och rastypiska aktiviteter.
  • ser till att hunden socialtränas och lär den vardagslydnad.
  • tar hand om hundens grundläggande hälsovård, parasitbehandlingar, vaccinationer samt förbinder sig att vid behov ta hunden till veterinären.
  • ansvarar för hunden och vad den gör, även då någonting tråkigt händer.
  • tar del av lagar, förordningar och bestämmelser som berör hundhållning samt handlar enligt dessa.