Om hunden till exempel försvinner eller blir stulen, underlättar id-märkningen hos en upphittad hund identifieringen av hunden och bidrar till att hundens ägare hittas. Det är ytterst viktigt att hundens nya ägare gör ägaranmälan till Kennelklubbens ägarregister.

Id-märkning av hundar säkerställer dessutom att hälsoutlåtanden ges och sparas till rätta hundar. Med id-märkning kan man konstatera att en hund som deltar i en utställning eller tävling är den samma som anges i registreringsbeviset.

Uppfödaren sköter valparnas id-märkning redan innan valpkullen registreras och valparna levereras till sina nya hem. Också föräldrarna till valpkullen ska vara id-märkta.

Hundar ska vara id-märkta också vid passering av riksgränser. Hunden ska vara id-märkt i sitt ursprungsland. Hundens id-nummer sparas i hundens uppgifter när den registreras hos Finska Kennelklubben. Utöver de officiella registrarna har Kennelklubben också ett id-märknings- och ägarregister för oregistrerade och blandrashundar.

Id-märkning kan företas av veterinärer och id-märkare, som har auktoriserats till uppdraget av Kennelklubben.