Det lönar sig att söka sig till grundkursen för överdomare om man är en erfaren utövare av den egna provformen och intresserad av att vidareutveckla provformen. I Finland finns för närvarande ca 1 500 överdomare. Vi vill ha flera personer med omfattande erfarenhet bland oss för att kunna trygga mångsidig utövning av olika prov- och tävlingsformer även i fortsättningen.

Den som söker sig till grundkursen för överdomare ska vara behörig provfunktionär och medlem i Kennelklubben. Kennelklubbens medlemsförening föreslår personen till kursen. Också förord av den sökandes kenneldistrikt behövs. Utbildningen består av två delar, grundutbildningen och den provformsspecifika specialiseringsutbildningen.

Överdomarkurser arrangeras av kenneldistrikt. Information om kommande kurser fås hos kenneldistrikt och i tidskriften Koiramme – Våra hundar samt i Kennelklubbens eventkalender. Utbildningen följer indelningen i södra, norra, östra och västra divisioner så att fyra kurser arrangeras varje år.

Intresserad? Kom och fördjupa dina kunskaper om den egna provformen!