Du kan göra adressändring till Finska Kennelklubben och tidskriften Koiramme – Våra hundar via Omakoira-medlemstjänsten. Mera information om tjänsten och inloggning hittar du här.

Om du inte har möjlighet att använda Omakoira-tjänsten, kan du kontakta oss per e-post jasenasiat@kennelliitto.fi.

Ange följande uppgifter i ditt meddelande:

  • Medlemsnummer (du hittar den på bakre omslaget av Koiramme – Våra hundar)
  • Förnamn och efternamn
  • Nuvarande adress
  • Nuvarande postnummer och postanstalt
  • Ny adress
  • Nytt postnummer och postanstalt
  • Telefonnummer
  • Eventuella tilläggsuppgifter.