Våra medlemsföreningar är:

  • kenneldistrikt
  • specialklubbar
  • rasföreningar
  • rasklubbar
  • kennelföreningar
  • grenförbund

Av medlemsföreningar har kenneldistrikt och specialklubbar representation i Kennelklubbens fullmäktige som är Kenneklubbens beslutsorgan och sammanträder två gånger om året.

Rollerna för Kennelklubbens medlemsföreningar har fastställts i Kennelklubbens stadgar.