På avelsdatasystemets förstasida ska du först välja ”alla” under menyn FCI-grupper. Efter det kan du mata in hundens chipnummer (id-nummer) i sökfältet. Hunden med respektive chipnummer kommer upp om hunden är registrerad eller anmäld till Kennelklubbens id-märknings- och ägarregister.

Om hundägaren har godkänt publiceringen av sina kontaktuppgifter, syns hundägarens namn och hemort i hundens uppgifter. Kennelklubben publicerar inte ägarnas kontaktuppgifter med hänsyn till personuppgiftslagen. Därför lönar det sig för den som hittat hunden att söka kontaktuppgifterna till ägaren via nummerupplysningen eller med någon sökmotor.

Om hundägaren inte har gett tillstånd för publicering av sina kontaktuppgifter i avelsdatasystemet, kan hundens upphittare ringa Kennelklubben. På Kennelklubben kontrolleras om en ägare har registrerats för hunden. Om en ägare har registrerats för hunden, kontaktar Kennelklubben denne för att ge ägaren kontaktuppgifterna till den person som hittat hunden. Parterna kan därefter sinsemellan komma överens om att lämna hunden tillbaka till ägaren.

Om ingen ägare har registrerats för hunden, kan upphittaren kontakta hundens uppfödare. Kennelnamnet till uppfödaren av en registrerad hund syns i hundens uppgifter. Då du söker på kennelnamnet via en sökmotor hittar du så gott som alltid uppfödarens namn och i de flesta fallen också kontaktuppgifterna. Om inga kontaktuppgifter hittas, kan man gå till väga på samma sätt som ovan. Uppfödaren borde ha uppgift om vem hen har sålt hunden till.