valplistan kan man se hur många valpar som finns i förmedlingen i rasen samt vilket valparnas pris är. På sidorna syns uppfödarens namn och postanstalt. Uppfödarens kennelnamn fungerar som länk till den valpkullsspecifika listan. Genast när en ägaranmälan görs på valpen försvinner den från valplistan.

I de kullspecifika uppgifterna visas uppgifterna om uppfödaren samt information om rasen, grunduppgifterna om valparnas mor och far, valparnas uppgifter samt deras stamtavla över 6 generationer. Dessutom kan man se i tjänsten hälsouppgifterna, provresultaten och utställningsresultaten för valparnas mor och far. Tjänsten visar också valparnas föräldrars tidigare valpkullar samt deras hälsoresultat och övriga resultat.

Uppfödaren kan lägga valpar till valplistan

Endast uppfödare som har undertecknat KenneklubbensKennelklubbens uppfödarförbindelse kan annonsera en valpkull på Kennelklubbens valplista. Systemet fungerar elektroniskt, och valpar fås till valplistan när valpkullsanmälan har gjorts i Omakoira-tjänsten. Om valpkullsanmälan har skickats som pappersversion kan valparna inte läggas till i valpförmedlingen. Valparna syns på valplistan när deras namn och stamtavlor har sparats.

Valparna försvinner från förmedlingen när valpens ägare gör ägaranmälan eller på den dag som har angetts i valpkullsanmälan som slutdatum för förmedlingen. Valparna syns i valplistan som standard i 3 månader, uppfödaren kan ändra på tiden till max 6 månader. Uppfödaren kan också själv ta bort valpar från förmedlingen via Omakoira-tjänsten.

Specialklubben eller rasföreningen kan rekommendera valpkullar som lagts på valplistan, om den så önskar. Den som ansvarar för valpförmedling i föreningen skickas en anmälan per e-post om nya valpkullar på listan. Hen kan sedan förorda valpkullen via Omakoira-tjänsten (i punkten Ras – Valplista). Uppgift om rekommendation syns på Kennelklubbens valplista.