Kennelklubben har i samarbete med stadsbiblioteket i S:t Michel utarbetat en kvalitetsrekommendation för läshundsverksamhet vid offentliga bibliotek. Kennelklubben ansvarar för hundarnas lämplighetsbedömning och hundförarnas utbildning. De första läshundsutbildningarna ordnades år 2017 på olika håll i Finland. För alla som deltar i verksamhet ordnas samma grundutbildning.

Lämpar min hund som Kennelklubbens läshund?

Kennelklubbens läshund ska vara över två år gammal, grundfrisk och människovänlig och den ska vara lämplig för läshundsverksamhet. Av en hund som deltar i verksamheten förutsätts även förmåga att arbeta i närheten av andra hundar. Hunden ska ha ett bra och förtroendefullt förhållande till sin förare. Hunden har erfarenhet av olika människor, platser och situationer. Hunden ska vara lugn bland främmande människor. Hundar som deltar i läshundsverksamheten ska vara ID-märkt i Kennelklubbens hundregister eller FIX-registret.

En läshundsförare ska vara myndig och medlem i Kennelklubben. Hen ska förstå verksamhetens krav och att verksamheten bygger på frivillighet. Läshundsföraren ska avlägga Kennelklubbens läshundskurs, förbinda sig till överenskomna verksamhetssätt och agera enligt dem.

Information om kommande läshundskurser hittar du här.

Läshundsverksamhetens kvalitetsrekommendation (2016, på finska)