En lapsk vallhund är en medelstor vallande spets, med klart större längd än höjd, med kraftig benbyggnad och starka muskler. Hunden ska vara spänstig men inte tungt byggd. Huvudet är långsträckt. Hjässan är något välvd, nospartiet något kortare än skallen. De ovala, mörka och livliga ögonen sitter ganska brett. Även öronen är ganska långt från varandra; de är medellånga, upprättstående och är ganska breda vid basen. Svansen är medellång, yvig och med lågt fäste. Pälsen är medellång eller lång och svart, ibland rentav gråaktig eller barkbrun. Brunaktiga tecken som är ljusare än grundfärgen förekommer ofta på huvudet, på bröstet och på benen.

Idealmankhöjden för hanhunden är 51 cm, för tiken 46 cm, tillåten avvikelse för vardera är ± 3 cm.

Den lapska vallhunden är en sekelgammal ras

Ursprunget till våra dagars lapska vallhund anses vara förhistoriskt, hundar som hölls i nordliga Skandinavien. Rasens ursprung har dock diskuterats en hel del, eftersom den lapska vallhunden skiljer sig så tydligt från de traditionella spetshundarna.

De första uppgifterna om målmedveten renskötsel i Lappland är från 1500–1600-talen, och de första beläggen på att hundar använts för vallning av renhjordar finns i boken Lapponia, som utgavs år 1674.

Den lapska vallhunden är hundratals år gammal som ras. Försök till målmedveten avel gjordes redan mot slutet av 1930-talet, men några synliga resultat nåddes inte. Först på 1950-talet kom rasen med i det regelbundna kennelarbetet. 

Två hot har under de senaste decennierna riktats mot den lapska vallhunden: det ena var Lapplandskriget, under andra världskrigets sista månader, som gjorde att beståndet av lapska vallhundar nästen helt utrotades, och det andra hotet var det ökande bruket av snöskoter i renskötseln. Återupplivandet av användningen av vallande renhundar inleddes först 1959; resultatet var den lapska vallhunden för vilken Kennelklubben fastslog raskännetecken år 1966.  Den nya rasstandarden godkändes år 1997. Numera har renskötarna lärt sig att kombinera fördelarna med snöskoter och den lapska vallhundens goda sidor.

Rasens popularitet har ökat bland annat på grund av rasens goda hälsa och till följd av beviljandet av rätt att delta i bruksprov. Antalet årliga registreringar har ökat under det senaste decenniet. År 2021 registrerades 334 hundar.

 

Lapplands hundar rf
Rasstandard för lapsk vallhund