Kompishundverksamheten är framför allt långsiktig verksamhet som förutsätter engagemang av hundägare. Besök genomförs enligt besöksmålets önskemål, inte enligt hundägarens tidtabeller.

Att utbilda sig till ett kompishundekipage

Du kan gå med i verksamheten efter att ha avlagt kompishundkursen. Kompishundföraren ska vara medlem i Finska Kennelklubben och hundar som är nya till verksamheten ska vara införda i Kennelklubbens hundregister eller identifikationsmärkta i FIX-registret. Innan du ansöker om utbildning ombes du noga studera instruktionerna för verksamheten och tänka efter om du verkligen är beredd på att engagera dig i verksamhet som bygger på frivilliga insatser. Verksamheten är inte avsedd för att träna hunden eller att socialisera den, inte heller för att samla hunden meriter, utan är en genuint frivillig, oegennyttig insats.

Kompishundkurser

Se efter under kommande evenemang om det på din ort finns planer på en kompishundkurs som arrangeras av kenneldistriktets kompishundansvarig. Du kan också kontakta gruppens kontaktperson. Kontaktuppgifter till kompishundgrupper hittar du här. Inledningen av verksamhet på en ny ort är upp till de lokala aktiva. En intresserad hundägare kan kontakta Kennelklubbens kompishundkoordinator  kaverikoirat@kennelliitto.fi och anmäla sig som lokal kontaktperson. Därefter går kontaktpersonen lokalt ut med information om planerna att starta kompishundverksamhet på orten.

Hundägare som är intresserade kontaktar den lokala kontaktpersonen, som sköter förbindelsen med Kennelklubben. När ett tillräckligt antal intresserade (ett tjugotal ekipage) har samlats, kommer man överens om tidpunkt och plats för kursen. Typiskt tar det omkring ett år från den första kontakten till det veckoslut när kursen anordnas.

På veckoslutskursen består den första dagen av teori, bl.a. om olika klientgruppers speciella drag, mötessituationerna, möjligheterna att ”läsa” hundens reaktioner samt hela verksamhetens särskilda drag. Dagen därpå tas hundarna med, och då blir det praktiska övningar. Då presenteras också exempel från kompishundverksamheten på andra orter. Kursen, kursmaterialet och måltider under kursen är gratis för deltagande ekipage.

Under kursen företas inga egentliga test eller gallringar av hundar, utan erfarna utbildare iakttar hundarna noga i olika situationer, och ser också på ägarnas sätt att leda, hantera och förstå sina hundar. Orsaken till att hundarna tas med på kursen är att hundägarna ska lära sig använda och styra sina hundar i besökssituationer.  På kursen får också hundar och förare som senare ska jobba tillsammans i samma grupp bli bekanta med varandra.

Under de första besöken ska hundföraren delta ensam, utan den egna hunden. När sedan det nya kompishundekipaget ger sig på sitt första besök, kommer en erfaren kompishundförare med som stöd.