Ansökan till ungdomarnas Tokonuoret-lydnadsträningsgrupp 2019

Ansökningstiden för träningsgruppen 2019 har gått ut.

Träningsläger för Tokonuoret-lydnadsträningsgruppen år 2019 hålls 8–10.3.2019 och 25–27.10.2019.
 

Verksamhet

Tokonuoret-lydnadsträningsgruppen för Kennelklubbens ungdomar är avsedd för unga lydnadsförare som redan tävlar eller som strävar efter att tävla i lydnadsprov och/eller är intresserade av att verka som träningsinstruktör, provfunktionär osv. Årligen ordnas för ungdomarnas lydnadsträningsgrupp två läger som varar ett veckoslut. Gruppen har även en egen Facebook-grupp som fungerar som stöd för deltagarna mellan lägren.

Kostnader

Kennelklubben står för kostnaderna för utbildningarna, lokalhyror och måltider som träningsgruppens evenemang medför. Gruppmedlemmarna betalar själv inkvartering och resorna från och till utbildningarna.

Ansökan

I gruppen kan samtidigt finns cirka 14 par ekipage, vilka väljs av Kennelklubbens ungdomskommitté på basis av ansökan.

Gruppmedlemmarna ska vara medlemmar i Finska Kennelklubben och ska delta aktivt i träningsgruppens verksamhet. Till gruppen antas alla hundraser samt blandraser. Medlemskap i gruppen är hundspecifik och varar ett år åt gången. Hunden ska under evenemangen vara mellan 4 månader och 10 år gammal, frisk och vaccinerad enligt Kennelklubbens vaccinationsbestämmelser.

Ansökan till gruppen görs skriftligen inom utsatt tid. Vid val av sökanden används som kriterier bland annat den sökandes bakgrund inom aktiviteten samt mål (tävlande, tävlingsinstruktör, provfunktionär, tävlingsledare, domare).