Kommitténs ledamöter år 2023

Kimmo Mustonen, ordförande
Jussi Liimatainen
Pirjo Peltonen
Pasi Soininen
Leila Stenlund
Kirsi Tevalin
Satu Ylä-Mononen

Som föredragande och sekreterare verkar Paula Rekiranta, 09-887 30219, NU-toimikunta@kennelliitto.fi

Kommittén är en permanent kommitté som lyder under styrelsen.

Under kommittén verkar en permanent arbetsgrupp:


Arbetsgrupp för rasstandarder
Säde Hohteri ordf. Paula Heikkinen-Lehkonen, Saija Juutilainen, Juha Palosaari, Eeva Rautala, Eeva Rautala. Som sekreterare verkar Paula Rekiranta, 09-887 30219, paula.rekiranta@kennelliitto.fi