Deltagandet i Hälsovårdsprogrammet för hundar är frivilligt och Kennelklubben tar inte ut någon avgift för deltagande. För att kunna delta i Hälsovårdsprogrammet förutsätts att uppfödaren har en giltig uppfödarförbindelse.

Programmet bereds av en arbetsgrupp som är underställd Kennelklubbens uppfödarkommitté. Största delen av ledamöterna i arbetsgruppen är aktiva hunduppfödare.

Ledamöter i arbetsgruppen:

•    Vesa Lehtonen, Kennelklubbens styrelseledamot och ledamot i uppfödarkommittén, ordförande,
•    Sanna Koponen, uppfödare, kennelkonsult, distriktsutbildare
•    Tuula Laitinen, uppfödare
•    Maija Päivärinta, uppfödare, ledamot i avelsvetenskapliga kommittén,
agronomie- och forstmagister, avelsagronom
•    Kirsi Sainio, FD, Kennelklubbens styrelseledamot och ordförande för avelsvetenskapliga kommittén
•    Theresia Wikström, uppfödare, ledamot i uppfödarkommittén

Sekreterare för arbetsgruppen är Maija Lehtonen.


För mera information:
kasvattajatmk@kennelliitto.fi