Kompishund

Hunden ska spontant vilja närma sig främmande människor, och den får inte bli uppskärrad av speciella lukter, hala golv, plötsliga rörelser eller ljud. Den ska ha förmåga att fungera tillsammans med andra hundar i grupp, den ska kunna kontrolleras av sin förare och bete sig väl. Hunden ska under inga omständigheter tvingas eller uppmanas att närma sig klienterna.

Hunden ska till sin grundkaraktär vara sådan att den är vänlig och intresserad av människor; den ska alltså inte behöva tränas speciellt för kompishundverksamheten. Hundar som tidigare har haft det svårt eller som någon gång i livet visat tecken på aggressivt beteende mot människor är inte lämpliga som kompishundar, och detsamma gäller för hundar med en okänd bakgrund.

Det är för hundarnas skull viktigt att de inte utsätts för stress genom alltför ofta upprepade besök. Ett ekipage får därför på sin höjd avlägga ett besök i veckan.

Hundarna som kommer med i verksamheten ska vara införda i Kennelklubbens hundregister eller vara identifikationsmärkta i FIX-registret.

Hundförare

Föraren i ett ekipage ska känna sin hund verkligt bra och ska veta i förväg hur den beter sig. Förarens uppgift är att under besöken vara ett stöd för hunden, och ska vara känslig nog att uppfatta om hunden inte längre trivs på besöket. Föraren ska se till att mötet mellan hund och klient är tryggt, både för klienten och för hunden.

Hundföraren ska vara i myndig ålder. Föraren i ett kompishundekipage måste ha tillräckligt med tid att lägga ned på verksamheten, eftersom besöken övervägande sker om kvällarna och under veckoslut. Kompishundarnas besök läggs in tidsmässigt enligt önskemålen från besöksplatserna, så ekipagen måste kunna vara flexibla med sina egna tidtabeller.

En hundförare förväntas engagera sig i kompishundverksamheten på lång sikt. Verksamhetens kontinuitet garanteras av hundförare som har motivation och som är engagerade att vara med, förare som är villiga att göra gott och skapa glädje med hjälp av sina hundar.

Hundförarna utbildas på kompishundkurser och på särskilda seminarier. Utbildningen är avsedd att ge hundägarna/förarna beredskap att umgås med olika klientgrupper, att läsa och tolka sina hundars beteende samt att behärska hundarna i besökssituationer. Föraren ska stöda sin hund under besöken, och måste uppfatta när hunden inte längre trivs på besöksplatsen.

Kompishundföraren ska vara medlem i Finska Kennelklubben.