Kaverikoira

Koiran tulee itse haluta ottaa kontaktia vieraisiin ihmisiin, eikä se saa häkeltyä erikoisista hajuista, liukkaista lattioista, yllättävistä liikkeistä tai äänistä. Koiran tulee kyetä toimimaan muiden koirien kanssa ryhmässä, olla ohjaajansa hallittavissa ja omata hyvät käytöstavat. Koiraa ei missään vaiheessa pakoteta tai käsketä vierailukäynnillä ottamaan kontaktia asiakkaisiin.

Koiran tulee olla perusluonteeltaan toimintaan sopiva, ystävällinen ja ihmisistä kiinnostunut, joten koiraa ei erikseen kouluteta kaverikoiratoimintaan. Ikäviä kokemuksia saaneet koirat, aikaisemmin ihmistä kohtaan jossakin tilanteessa aggressiivisesti käyttäytyneet koirat tai koirat, joiden taustaa ei tunneta, eivät ole sopivia kaverikoiratoimintaan.

Koirien osalta ollaan tarkkoja siitä, ettei liian tiheillä käynneillä tuoteta koiralle stressiä. Koirakon käyntitiheys onkin maksimissaan yksi käynti viikossa.

Kaverikoiratoimintaan mukaan tulevien koirien tulee olla Kennelliiton koirarekisterissä tai FIX-rekisterissä tunnistusmerkittyinä.

Lisätietoja FIX-rekisteröinnistä


Koiranohjaaja

Koiranohjaajan on tärkeää tuntea koiransa erittäin hyvin ja osata ennakoida sen käytöstä, sillä ohjaajan tehtävänä on tukea koiraa vierailujen aikana ja ymmärtää milloin koira ei enää viihdy vierailulla. Hänen tehtävänsä on taata turvallinen kohtaaminen sekä asiakkaalle, että koiralle.

Koiranohjaajan pitää olla täysi-ikäinen. Toiminta vaatii tarpeeksi aikaa, sillä käynnit sijoittuvat pääasiassa iltoihin ja viikonloppuihin. Kaverikoirakäynnit ajoitetaan vierailukohteiden aikataulujen mukaan, joten koirakoiden on pystyttävä joustamaan omissa aikatauluissaan.

Koiranohjaajan tulee sitoutua toimintaan pitkäjänteisesti. Kaverikoiratoiminnan jatkuvuuden takaavat sitoutuneet ja motivoituneet ohjaajat, joilla on halu saada aikaan hyvää mieltä koiriensa avulla.

Koiranohjaajaa koulutetaan kaverikoirakurssilla ja seminaareissa. Koulutuksen avulla ohjaajalle annetaan valmiuksia erilaisten asiakasryhmien kohtaamiseen, koiran käyttäytymiseen ja sen tulkitsemiseen, sekä koiran ohjaamiseen vierailutilanteissa. Hänen tehtävänsä on tukea koiraa vierailujen aikana ja ymmärtää milloin koira ei enää viihdy vierailulla.

Kaverikoiraohjaajan tulee olla Kennelliiton jäsen.