Sopiiko koirasi kaverikoiraksi?

Kuvaaja: 
Riikka Holappa

Kaverikoirat ovat tavallisia aikuisia kotikoiria, joille on kertynyt elämänkokemusta erilaisista ihmisistä, paikoista, hajuista ja tilanteista. Kaverikoiran tulee olla terve, vähintään 2-vuotias, ihmisystävällinen koira, jolla on hyvä ja luottavainen suhde ohjaajaansa. Kaverikoiratoimintaan mukaan lähtevältä edellytetään ryhmätyötaitoja ja koiralta kykyä työskennellä toisten koirien läheisyydessä.

Kaverikoiraohjaajilta
"Vaikuttavin vierailu oli kuitenkin sairaalan vuodeosastolla, kun sängyssä maanneen pikkuruisen puhumattoman ja liikkumattoman mummon käsi nostettiin koiran pehmeälle turkille. Mummon silmistä valuneet kyyneleet kertoivat enemmän kuin mitkään sanat"

Kaverikoira

Koiran tulee itse haluta ottaa kontaktia vieraisiin ihmisiin, eikä se saa häkeltyä erikoisista hajuista, liukkaista lattioista, yllättävistä liikkeistä tai äänistä. Koiran tulee kyetä toimimaan muiden koirien kanssa ryhmässä, olla ohjaajansa hallittavissa ja omata hyvät käytöstavat. Koiraa ei missään vaiheessa pakoteta tai käsketä vierailukäynnillä ottamaan kontaktia asiakkaisiin.

Koiran tulee olla perusluonteeltaan toimintaan sopiva, ystävällinen ja ihmisistä kiinnostunut, joten koiraa ei erikseen kouluteta kaverikoiratoimintaan. Ikäviä kokemuksia saaneet koirat, aikaisemmin ihmistä kohtaan jossakin tilanteessa aggressiivisesti käyttäytyneet koirat tai koirat, joiden taustaa ei tunneta, eivät ole sopivia kaverikoiratoimintaan.

Koirien osalta ollaan tarkkoja siitä, ettei liian tiheillä käynneillä tuoteta koiralle stressiä. Koirakon käyntitiheys onkin maksimissaan yksi käynti viikossa.

Kaverikoiratoimintaan mukaan tulevien koirien tulee olla Kennelliiton koirarekisterissä tai FIX-rekisterissä tunnistusmerkittyinä.

Lisätietoja FIX-rekisteröinnistä.

Koiranohjaaja

Koiranohjaajan tulee tuntea koiransa erittäin hyvin ja osata ennakoida sen käytöstä, sillä ohjaajan tehtävänä on tukea koiraa vierailujen aikana ja ymmärtää milloin koira ei enää viihdy vierailulla. Hänen tehtävänsä on taata turvallinen kohtaaminen sekä asiakkaalle, että koiralle.

Koiranohjaajan tulee olla täysi-ikäinen. Kaverikoiran ohjaajalla tulee olla riittävästi aikaa toimintaa varten, sillä käynnit sijoittuvat pääasiassa iltoihin ja viikonloppuihin. Kaverikoirakäynnit ajoitetaan vierailukohteiden aikataulujen mukaan, joten koirakoiden on pystyttävä joustamaan omissa aikatauluissaan.

Koiranohjaajan tulee sitoutua toimintaan pitkäjänteisesti. Kaverikoiratoiminnan jatkuvuuden takaavat sitoutuneet ja motivoituneet ohjaajat, joilla on halu saada aikaan hyvää mieltä koiriensa avulla.

Koiranohjaajaa koulutetaan kaverikoirakurssilla ja seminaareissa. Koulutuksen avulla ohjaajalle annetaan valmiuksia erilaisten asiakasryhmien kohtaamiseen, koiran käyttäytymiseen ja sen tulkitsemiseen, sekä koiran ohjaamiseen vierailutilanteissa. Hänen tehtävänsä on tukea koiraa vierailujen aikana ja ymmärtää milloin koira ei enää viihdy vierailulla.

Kaverikoiraohjaajan tulee olla Kennelliiton jäsen.