Kaverikoira

Koiran tulee olla perusluonteeltaan toimintaan sopiva, ystävällinen ja ihmisistä kiinnostunut, joten koiraa ei erikseen kouluteta kaverikoiratoimintaan. Ikäviä kokemuksia saaneet koirat, aikaisemmin ihmistä kohtaan jossakin tilanteessa aggressiivisesti käyttäytyneet koirat tai koirat, joiden taustaa ei tunneta, eivät ole sopivia kaverikoiratoimintaan.

Koiran tulee itse haluta ottaa kontaktia vieraisiin ihmisiin, eikä se saa häkeltyä erikoisista hajuista, liukkaista lattioista, yllättävistä liikkeistä tai äänistä. Koiran tulee kyetä toimimaan muiden koirien kanssa ryhmässä, olla ohjaajansa hallittavissa ja omata hyvät käytöstavat. Koiraa ei missään vaiheessa pakoteta tai käsketä vierailukäynnillä ottamaan kontaktia asiakkaisiin.

Koira on rakenteensa ja terveytensä puolesta soveltuva kaverikoiratoimintaan, jos sillä ei ole sen omaa hyvinvointia alentavia, normaalin liikunnallisen elämän estäviä sairauksia ja vikoja eikä sairautta, joka vaatii säännöllistä tai toistuvaa lääkehoitoa.

Koirien osalta ollaan tarkkoja siitä, ettei liian tiheillä käynneillä tuoteta koiralle stressiä. Koirakon käyntitiheys onkin maksimissaan yksi käynti viikossa.

Kaverikoiratoimintaan mukaan tulevien koirien tulee olla Kennelliiton koirarekisterissä tai Kennelliiton tunnistusmerkintätietokannassa tunnistusmerkittyinä. Vieraan, on se sitten ystävän tai sukulaisen, eri taloudessa asuvan koiran kanssa toimintaan ei valitettavasti voi osallistua. Koiranohjaajan tulee omistaa koira, jonka kanssa haluaa osallistua kaverikoiratoimintaan.

Lisätietoja koiran ilmoittamisesta Kennelliiton tunnistusmerkintätietokantaan


Koiranohjaaja

Koiranohjaajan on tärkeää tuntea koiransa erittäin hyvin ja osata ennakoida sen käytöstä, sillä ohjaajan tehtävänä on tukea koiraa vierailujen aikana ja ymmärtää milloin koira ei enää viihdy vierailulla. Hänen tehtävänsä on taata turvallinen kohtaaminen sekä asiakkaalle, että koiralle.

Koiranohjaajan tulee sitoutua toimintaan pitkäjänteisesti. Kaverikoiratoiminnan jatkuvuuden takaavat sitoutuneet ja motivoituneet ohjaajat, joilla on halu saada aikaan hyvää mieltä koiriensa avulla.Toiminta vaatii tarpeeksi aikaa, sillä käynnit sijoittuvat pääasiassa iltoihin ja viikonloppuihin. Kaverikoirakäynnit ajoitetaan vierailukohteiden aikataulujen mukaan, joten koirakoiden on pystyttävä joustamaan omissa aikatauluissaan.

Koiranohjaajaa koulutetaan kaverikoirakurssilla ja seminaareissa. Koulutuksen avulla ohjaajalle annetaan ohjeistuksia ja käytännön toimintaohjeita asiakkaiden kohtaamiseen sekä vierailukohteissa toimimiseen. On tärkeää, että ohjaaja osaa tulkita ja tarkkailla oman koiran käyttäytymistä, sekä keskittyä koiran ohjaamiseen vierailutilanteissa. Ohjaajan tehtävänä on tukea koiraa vierailujen aikana ja ymmärtää milloin koira ei enää viihdy vierailulla.

Koiranohjaajan täytyy olla täysi-ikäinen sekä Kennelliiton jäsen.