Sotakoiria ovat:

  • Partiokoirat
  • Partiokoira / huume- tai räjähdekoira
  • Räjähdekoirat
  • Huumekoirat
  • Jälkikoirat

Partiokoirat ovat sotilaspoliisin tai koiranohjaajakoulutuksessa olevan varusmiehen ohjauksessa. Partiokoirien koulutus sisältää jäljestämisen sekä tottelevaisuus-, henkilöetsintä- ja suojelukoulutuksen. Osa partiokoirista saa myös räjähde- tai huumekoirakoulutuksen.

Varusmiesten koiranohjaajakoulutus tähtää toimimaan koiranohjaajana poikkeusajan olosuhteissa sotilaspoliisikomppaniassa. Varusmiesten koiranohjaajakoulutusta antavat Porin prikaati Niinisalossa ja Kainuun prikaati Kajaanissa.

Räjähdekoirat ovat räjähteiden, aseiden ja niiden osien etsintään koulutettuja koiria.

Huumekoirat ovat huumausaineiden ja näiden käyttövälineiden etsintään koulutettuja koiria.

Jälkikoira on koulutettu löytämään ja seuraamaan yhden tai useamman henkilön maastoon jättämiä, ajaltaan eri-ikäisiä jälkiä. Koiralle on myös opetettu henkilöetsintä maastosta, rakennetulta alueelta sekä rakennuksesta.

Porin prikaatissa sijaitseva Sotakoiraosasto on Puolustusvoimien koiratoiminnan keskus. Sotakoiraosasto vastaa sotakoirapalvelujen tuottamisesta ja henkilökuntaan kuuluvien koiranohjaajien peruskoulutuksesta.

Puolustusvoimat hankkii käyttöönsä tulevat koirat pääasiassa pentuina. Pennut sijoitetaan kasvamaan tuleville ohjaajilleen tai projektikoiriksi eläinalan opiskelijoille.  Puolustusvoimat hankkii myös nuoria aikuisia koiria, jotka soveltuvat koulutettaviksi edellä mainittuihin koulutushaaroihin. Puolustusvoimat kasvattaa lisäksi itse osan tarvitsemistaan koirista. Puolustusvoimien kennelnimi on SA.

Koiria Puolustusvoimilla on yhteensä noin 130. Pääasiallisina rotuina ovat saksanpaimenkoira, belgianpaimenkoira malinois ja labradorinnoutaja.

Puolustusvoimat