Mannermaiset kanakoirat

Kennelliittoon on rekisteröity yhteensä 28 eri mannermaista kanakoirarotua. Selkeästi suurimmat rodut ovat karkea- ja lyhytkarvainen saksanseisoja, joista karkeakarvaisia on rekisteröity viimeisten viiden vuoden aikana keskimäärin noin 280 ja lyhytkarvaisia noin 240 pentua vuosittain. Kaikki Saksanseisojakerhon alaisuuteen kuuluvat rodut löydät täältä.

Koesuoritukset

Kokeissa kokeillaan koirien haku riistan löytämiseksi ja riistatyö maastossa olevalla villillä riistaeläimellä. Lisäksi kokeillaan koeluokista riippuen nouto, tiedotus, vesityö ja jälkityö. Myös koiran luonteeseen sekä toimintaan sen kohdatessa petoeläimiä kiinnitetään huomiota. Koirien arvostelun suorittaa ylituomari. Yksipäiväisissä kokeissa metsäriistalla on suosituksena 4-5 koiraa ja peltoriistalla 5-6 koiraa.

Kokeet voidaan pitää jakamattomina tai jaettuina.

Jakamattomassa erikoiskokeessa suoritetaan kaikki osasuoritukset saman kokeen aikana. Jakamattoman kokeen vesityön ja jälkityön tuloksia voi käyttää jaetun kokeen osasuorituksina.

Jaetussa kokeessa suoritetaan vesityö ja jälkityö erikseen muista osasuorituksista, mutta keskenään samassa yhteydessä. Ne suoritetaan 1.6. ja 31.10. välisenä aikana ja niistä saadut tulokset ovat voimassa koekauden loppuun. Kokeiden kokonaistuloksessa otetaan huomioon ennen erikoiskoetta tai sen yhteydessä järjestetyssä vesi- ja jälkityökokeessa saatu paras yhteistulos.

Ulkomaalainen koira saa suorittaa kokeet jakamattomana. Sen kotimaassaan saama vesityön ja jälkityön suoritus voidaan kuitenkin ottaa huomioon.

Koira tuo saaliin omistajalle
Kuvaaja: Tapio Mäki

Saksanseisojakerho