Pentueen rekisteröinti

Pentueen kasvattaja aloittaa rekisteröinnin tekemällä pentueilmoituksen. Ilmoitukseen liitetään astutustodistus sekä pentujen tunnistusmerkintätiedot (mikrosirunumerot).  Näin kukin pentu tulee näkyville Kennelliiton jalostustietojärjestelmään, josta näkyy pennun sukupuu sekä tietoja sukulaisten terveystutkimus-, näyttely- ja koetuloksista.

Tiestithän, että rekisteröityjen rotukoirien kasvattajat rekisteröivät pennut. Pennunostaja ei voi sitä tehdä. Ostajan tehtävänä on tehdä omistajailmoitus tai käydä hyväksymässä kasvattajan tekemä omistajailmoitus. Pentueen kasvattaja toimittaa Kennelliitolta saamansa rekisteritodistuksen pennun ostajalle. Lisätietoja pentueen rekisteröinnistä löytyy tämän sivun lopusta.

Jäsenetu: Kennelliiton jäsenet voivat tehdä pentueilmoituksen Omakoira-palvelussa.

Rekisteröintimaksuluokka 1

Tämä rekisteröintimaksuluokka koskee koiria, joiden kasvattajat täyttävät kaikki seuraavat ehdot:

 • kasvattaja on allekirjoittanut kasvattajasitoumuksen ja omistaa kennelnimen
 • kasvattaja on Kennelliiton ja rekisteröitävän rodun rotuyhdistyksen jäsen
 • rekisteröitävän pentueen vanhemmat kuuluvat Kennelliiton hyväksymiin rekistereihin
35 €/ koira

Rekisteröintimaksuluokka 2  

Rekisteröintimaksu koirille, joiden kasvattajat eivät täytä 1. luokan ehtoja.70,00 € /koira

Koiran rekisteröinnistä peritään Kennelliiton valtuuston hyväksymän maksuluokituksen mukainen maksu.

Siirto ER- tai EJ-rekistereistä FI-rekisteriin.35,00 € /koira
Rekisteröintimaksu – rotuunotto ja tuontikoirat.65,00 €

Pentueen rekisteröintimaksu nousee porrastetusti, mikäli pentue ei täytä kaikkia pentuerekisteröinnin ehtoja tai koko pentue asetetaan Kennelliiton määräämään jalostuskieltoon. Katso Koirarekisteriohjeen kohta 13.1.2 Rekisteröinnin lisämaksut.

Lisämaksuluokka 140,00 € /koira
Lisämaksuluokka 270,00 € /koira
Lisämaksuluokka 3100,00 € /koira

Rekisteröintimaksujen lisäksi pentueen rekisteritodistusten lähettämisestä peritään 10 € käsittelymaksu kaikissa maksuluokissa.

Siirto Kennelliiton rekisterien välillä 

Jos alunperin ER- tai EJ-rekisteriin rekisteröity koira siirretään koiran omistajan anomuksesta FI-rekisteriin, siirrosta peritään maksu. Lisätietoa rekistereistä ja Kennelliton koirarekisteriohjeet löytyvät sivun lopusta.

Siirtomaksu:
Siirto ER- tai EJ-rekistereistä FI-rekisteriin35,00 €/ koira

 

Rotuunotetun tai ulkomailta tuodun rotukoiran rekisteröinti Kennelliiton rekisteriin

Kun ulkomailta tuotu ulkomailla rekisteröity rotukoira rekisteröidään Suomen Kennelliiton rekisteriin, sen tiedot kirjautuvat Kennelliiton jalostustietojärjestelmään. Tähän vaaditaan usein tuontimaasta riippuen erilaisia asiakirjoja. Rotuunotolla puolestaan tarkoitetaan sitä, että tiettyjen rotujen rotukirjat ovat "auki". Näihin rotuihin voidaan tietyin erityisehdoin ottaa sellaisia koiria, joiden vanhemmat eivät ole rekisteröityjä rotukoiria. Lisätietoa rotuunotosta ja tuontikoiran rekisteröinnistä löytyy tämän sivun lopusta.

Tiestithän, ettei rotuunotto tai ulkomailta tuodun koiran rekisteröinti ole sama asia kuin monirotuisen tai rekisteröimättömän koiran rekisteröinti tunnistusmerkintätietokantaan.

Jäsenetu: Kennelliiton jäsenet voivat aloittaa tuontikoiran rekisteröinnin sähköisesti Omakoira-palvelussa. 
Maksu rotuunotosta tai tuontikoiran rekisteröinnistä:
Koiran/pennun rekisteröinti                                                                                                          65 €/ koira

 

Kennelliiton tunnistusmerkintätietokantaan rekisteröinti

Tunnistusmerkintätietokanta on tarkoitettu monirotuisille koirille tai sellaisille koirille, joiden kasvattaja ei ole rekisteröinyt koiraa Suomessa tai ulkomailla. Tunnistusmerkinnästä (mikrosiru) ja tietokantaan rekisteröinnistä vastaa tällaisissa tapauksissa usein pennun tai aikuisen koiran ostaja. Lisätietoja tunnistusmerkintätietokannasta löytyy tämän sivun lopusta.

Tiesithän, ettei tunnistusmerkintätietokanta ei ole tarkoitettu ulkomailta tuoduille ulkomaalaiseen rekisteriin rekisteröidyille rotukoirille. Ulkomailta tuotu lähtömaassaan rekisteröimätön tai monirotuinen koira voidaan puolestaan rekisteröidä tunnistusmerkintätietokantaan

Jäsenetu: Kennelliiton jäsenet saavat tunnistusmerkintätietokantaan rekisteröinnistä kuuden euron suuruisen alennuksen. 
Maksu tunnistusmerkintätietokantaan rekisteröinnistä:
Tunnistusmerkintätietokantaan rekisteröinti Kennelliiton jäsenten koirille                                                                                                                                        22,00 €/koira
Tunnistusmerkintätietokantaan rekisteröinti muille kuin Kennelliiton jäsenten koirille28,00 €/koira

Lomakkeella tilatun tunnistusmerkintätietokannan rekisteritodistuksen käsittelymaksu

Huom! Omakoira-palvelun kautta tehdyistä tunnistusmerkintätietokantaan rekisteröinneistä ei peritä käsittelymaksua.

3,60 €/koira 

 

Kennelliiton ylläpitämät rekisterit

Kennelliiton ylläpitämät rotukoirarekisterit:

 • FI = Rotukoirien kantakirjarekisteri. Tähän kirjataan koirat, joiden esivanhemmat ovat kolmessa polvessa kansainvälisen koirankasvatusliitto FCI:n hyväksymässä rekisterissä.
 • ER = Erikoisrekisteri koirista, jotka eivät täytä kaikin osin FI-rekisteröintiehtoja. Koko pentue kirjataan ER-rekisteriin esimerkiksi silloin, jos kyse on luvallisesta roturisteytyksestä. 
 • EJ = Rekisteri koirista, joita ei saa käyttää jalostukseen. Koko pentueen lisäksi yksittäinen pentu voidaan laittaa rekisteriin, jos sillä on joku ominaisuus tai sairaus, jonka vuoksi sitä ei tule käyttää jalostukseen. Rekisteriin ei rekisteröidä 1.1.2023 jälkeen astutettuja pentueita.

Tunnistusmerkintätietokanta:

 • Edellisten rotukoirarekistereiden lisäksi Kennelliitto ylläpitää tunnistusmerkintätietokantaa, johon rekisteröidään sekä monirotuiset koirat että sellaiset koirat, joiden vanhemmat eivät ole jostain syystä rekisteröity virallisiin rotukoirarekistereihin.

 

Rekisteröinteihin liittyviä linkkejä, ohjeita ja lomakkeita

Omakoira-palveluun pääsee täältä.

Rekisteröinteihin liittyvät palvelunumerot ja -osoitteet löytyvät täältä.

Kennelliiton koirarekisteriohje löytyy täältä.

Pentueen rekisteröinti:

 • Kennelliiton jäsenet: Ohjeet pentueilmoituksen tekemiseen Omakoira-palvelussa löytyvät täältä.
 • Kennelliiton jäsenet: Ohjeet sille, miten uroksen omistaja antaa hyväksynnän pentueelle (=sähköinen astutustodistus) Omakoira-palvelussa, löytyvät täältä. 
 • Lomake pentueilmoituksen tekemiseen tai Omakoira-palvelussa aloitetun pentueilmoituksen täydentämiseen löytyvät täältä. Pentueilmoitukseen vaaditaan myös uroksen omistajan allekirjoitus (=astutustodistus). Täytetty pentueilmoituslomake lähetetään sähköpostitse osoitteeseen rekisterointi@kennelliitto.fi tai postitse PL 20 ,79101 Leppävirta

Rotuunotetun tai ulkomailta tuodun rotukoiran rekisteröinti:

 • Tuontikoiran rekisteröinnistä voi lukea lisää täältä.
 • Rotuunotosta voi lukea lisää täältä.
 • Kennelliiton jäsenet: Tuontikoiran rekisteröinnin voi aloittaa Omakoira-palvelussa täyttämällä koiran tiedot sähköiseen lomakkeeseen. Lomake tulostetaan ja lähetään alkuperäisen Export Pedigreen kera Kennelliiton rekisteröintipalveluihin lomakkeessa näkyvään osoitteeseen. Ohjeet tuontikoiran rekisteröimiseen Omakoira-palvelussa löytyvät täältä. 
 • Tuontikoiran rekisteröintilomakkeen voi myös tulostaa täältä. Täytetty lomake lähetetään alkupeäisen Export Pedigreen kera Kennelliiton rekisteröintipalveluihin lomakkeessa näkyvään osoitteeseen. 

Tunnistusmerkintätietokantaan rekisteröinti:

 • Rekisteröimättömän tai monirotuisen koiran voi ilmoittaa tunnistusmerkintätietokantaan Omakoira-palvelussa. Ohjeet siihen löytyvät täältä.
 • Jos tunnistusmerkintätietokantaan rekisteröintiä ei haluta jostain syystä tehdä sähköisesti, sen voi tehä myös tällä lomakkeella. Täytetty lomake lähetetään sähköpostitse osoitteeseen rekisterointi@kennelliitto.fi tai postitse PL 20 ,79101 Leppävirta.