Pentueen rekisteröinti

Pentueen kasvattaja aloittaa rekisteröinnin tekemällä pentueilmoituksen. Ilmoitukseen liitetään astutustodistus sekä pentujen tunnistusmerkintätiedot (mikrosirunumerot).  Näin kukin pentu tulee näkyville Kennelliiton jalostustietojärjestelmään, josta näkyy pennun sukupuu sekä tietoja sukulaisten terveystutkimus-, näyttely- ja koetuloksista.

Tiestithän, että rekisteröityjen rotukoirien kasvattajat rekisteröivät pennut. Pennunostaja ei voi sitä tehdä. Ostajan tehtävänä on tehdä omistajailmoitus tai käydä hyväksymässä kasvattajan tekemä omistajailmoitus. Pentueen kasvattaja toimittaa Kennelliitolta saamansa rekisteritodistuksen pennun ostajalle. Lisätietoja pentueen rekisteröinnistä löytyy tämän sivun lopusta.

Jäsenetu: Kennelliiton jäsenet voivat tehdä pentueilmoituksen Omakoira-palvelussa.

Rekisteröintimaksuluokka 1

Alle nelikuisen pennun rekisteröinti:       

Tämä rekisteröintimaksuluokka koskee koiria, joiden kasvattajat täyttävät kaikki seuraavat ehdot:

 • kasvattaja on allekirjoittanut kasvattajasitoumuksen ja omistaa kennelnimen
 • kasvattaja on Kennelliiton ja rekisteröitävän rodun rotuyhdistyksen jäsen
 • rekisteröitävän pentueen vanhemmat kuuluvat Kennelliiton hyväksymiin rekistereihin
35 €/ pentu

Rekisteröintimaksuluokka 2 

  Alle nelikuisen pennun rekisteröinti:

  Tämä rekisteröintimaksuluokka koskee koiria, joiden kasvattajat eivät täytä kaikkia rekisteröintimaksuluokan 1 ehtoja. 

  70 €/ pentu
  Molemmat rekisteröintimaksuluokat: Rekisteröintitodistuksista perittävä käsittelymaksu          5 €/ pentue

  Molemmat rekisteröintimaksuluokat:

  Mikäli pennut ovat täyttäneet neljä kuukautta pentueilmoituksen saapuessa Kennelliittoon, pentueen rekisteröinnistä peritään maksuluokka kaksinkertaisena. 

  Huom! Myös muissa poikkeuslupiin liittyvissä tapauksissa rekisteröintimaksuluokka peritään kaksinkertaisena. Ks. lisää Koirarekisteriohjeen kohta 12, Maksut.

   

   

  Siirto Kennelliiton rekisterien välillä 

  Jos alunperin ER- tai EJ-rekisteriin rekisteröity koira siirretään koiran omistajan anomuksesta FI-rekisteriin, siirrosta peritään maksu. Lisätietoa rekisteistä ja Kennelliton koirarekisteriohjeet löytyvät sivun lopusta.

  Siirtomaksu:

  Siirto ER- tai EJ-rekistereistä FI-rekisteriin 35,00 €/ koira

   

  Rotuunotetun tai ulkomailta tuodun rotukoiran rekisteröinti Kennelliiton rekisteriin

  Kun ulkomailta tuotu ulkomailla rekisteröity rotukoira rekisteröidään Suomen Kennelliiton rekisteriin, sen tiedot kirjautuvat Kennelliiton jalostustietojärjestelmään. Tähän vaaditaan usein tuontimaasta riippuen erilaisia asiakirjoja. Rotuunotolla puolestaan tarkoitetaan sitä, että tiettyjen rotujen rotukirjat ovat "auki". Näihin rotuihin voidaan tietyin erityisehdoin ottaa sellaisia koiria, joiden vanhemmat eivät ole rekisteröityjä rotukoiria. Lisätietoa rotuunotosta ja tuontikoiran rekisteröinnistä löytyy tämän sivun lopusta.

  Tiestithän, ettei rotuunotto tai ulkomailta tuodun koiran rekisteröinti ole sama asia kuin monirotuisen tai rekisteröimättömän koiran FIX-rekisteröinti. 

  Jäsenetu: Kennelliiton jäsenet voivat aloittaa tuontikoiran rekisteröinnin sähköisesti Omakoira-palvelussa. 

  Maksu rotuunotosta tai tuontikoiran rekisteröinnistä:

  Koiran/pennun rekisteröinti                                                                                                          

  65 €/ koira

   

  FIX-koirien rekisteröinti

  Fix-tunnistusmerkintä- ja omistajatietokanta on tarkoitettu monirotuisille koirille tai sellaisille koirille, joiden kasvattaja ei ole rekisteröinyt koiraa Suomessa tai ulkomailla. Tunnistusmerkinnästä (mikrosiru) ja Fix-rekisteröinnistä vastaa tällaisissa tapauksissa usein pennun tai aikuisen koiran ostaja. Lisätietoja FIX-rekisteröinnistä löytyy tämän sivun lopusta.

  Tiesithän, ettei Fix-rekisteri ei ole tarkoitettu ulkomailta tuoduille ulkomaalaiseen rekisteriin rekisteröidyille rotukoirille. Ulkomailta tuotu lähtömaassaan rekisteröimätön tai monirotuinen koira voidaan puolestaan rekisteröidä FIX-rekisteriin. 

  Jäsenetu: Kennelliiton jäsenet saavat FIX-rekisteröinnistä kuuden euron suuruisen alennuksen. 

  Maksu FIX-rekisteröinnistä:

  FIX-rekisteröinti Kennelliiton jäsenten koirille                                                                                                                                        

  22,00 €/koira
  FIX-rekisteröinti muille kuin Kennelliiton jäsenten koirille 28,00 €/koira

  Lomakkeella tilatun FIX-rekisteritodistuksen käsittelymaksu

  Huom! Omakoira-palvelun kautta tehdyistä FIX-rekisteröinneistä ei peritä käsittelymaksua.

  3,60 €/koira 

   

  Kennelliiton ylläpitämät rekisterit

  Kennelliiton ylläpitämät rotukoirarekisterit:

  • FI = Rotukoirien kantakirjarekisteri. Tähän kirjataan koirat, joiden esivanhemmat ovat kolmessa polvessa kansainvälisen koirankasvatusliitto FCI:n hyväksymässä rekisterissä.

  • ER = Erikoisrekisteri koirista, jotka eivät täytä kaikin osin FI-rekisteröintiehtoja. Koko pentue kirjataan ER-rekisteriin esimerkiksi silloin, jos kyse on luvallisesta roturisteytyksestä. 

  • EJ = Rekisteri koirista, joita ei saa käyttää jalostukseen. Koko pentueen lisäksi yksittäinen pentu voidaan laittaa rekisteriin, jos sillä on joku ominaisuus tai sairaus, jonka vuoksi sitä ei tule käyttää jalostukseen.

  Fix-rekisteri:

  • Edellisten rotukoirarekistereiden lisäksi Kennelliitto ylläpitää FIX-tietokantaa, johon rekisteröidään sekä monirotuiset koirat että sellaiset koirat, joiden vanhemmat eivät ole jostain syystä rekisteröity virallisiin rotukoirarekistereihin.

   

  Rekisteröinteihin liittyviä linkkejä, ohjeita ja lomakkeita

  Omakoira-palveluun pääsee täältä.

  Rekisteröinteihin liittyvät palvelunumerot ja -osoitteet löytyvät täältä.

  Kennelliiton koirarekisteriohje löytyy täältä.

   Pentueen rekisteröinti:

   • Kennelliiton jäsenet: Ohjeet pentueilmoituksen tekemiseen Omakoira-palvelussa löytyvät täältä.
   • Kennelliiton jäsenet: Ohjeet sille, miten uroksen omistaja antaa hyväksynnän pentueelle (=sähköinen astutustodistus) Omakoira-palvelussa, löytyvät täältä. 
   • Lomake pentueilmoituksen tekemiseen tai Omakoira-palvelussa aloitetun pentueilmoituksen täydentämiseen löytyvät täältä. Pentueilmoitukseen vaaditaan myös uroksen omistajan allekirjoitus (=astutustodistus). Täytetty pentueilmoituslomake lähetetään sähköpostitse osoitteeseen rekisterointi@kennelliitto.fi tai postitse PL 20 ,79101 Leppävirta

   Rotuunotetun tai ulkomailta tuodun rotukoiran rekisteröinti:

   • Tuontikoiran rekisteröinnistä voi lukea lisää täältä.
   • Rotuunotosta voi lukea lisää täältä.
   • Kennelliiton jäsenet: Tuontikoiran rekisteröinnin voi aloittaa Omakoira-palvelussa täyttämällä koiran tiedot sähköiseen lomakkeeseen. Lomake tulostetaan ja lähetään alkuperäisen Export Pedigreen kera Kennelliiton rekisteröintipalveluihin lomakkeessa näkyvään osoitteeseen. Ohjeet tuontikoiran rekisteröimiseen Omakoira-palvelussa löytyvät täältä. 
   • Tuontikoiran rekisteröintilomakkeen voi myös tulostaa täältä. Täytetty lomake lähetetään alkupeäisen Export Pedigreen kera Kennelliiton rekisteröintipalveluihin lomakkeessa näkyvään osoitteeseen. 

   FIX-koirien rekisteröinti:

   • Rekisteröimättömän tai monirotuisen koiran voi ilmoittaa FIX-tunnistusmerkintärekisteriin Omakoira-palvelussa. Ohjeet siihen löytyvät täältä.
   • Jos FIX-rekisteröintiä ei haluta jostain syystä tehdä sähköisesti, sen voi tehä myös tällä lomakkeella. Täytetty lomake lähetetään sähköpostitse osoitteeseen rekisterointi@kennelliitto.fi tai postitse PL 20 ,79101 Leppävirta.