Dreeveri on yksi monista Suomessa käytetyistä ajokoirista. Kokonsa ja ajotapansa puolesta se sopii erityisen hyvin pienille tai keskisuurille metsästysalueille.

Suomessa dreeveriä käytetään jäniksen ja ketun metsästykseen. Kokonsa puolesta sitä ei maassamme saa käyttää esimerkiksi kauriin tai peuran ajattamiseen.

Yleistä

Ajokokeiden tarkoitus on arvostella dreeverien käyttöominaisuuksia ajavana koirana metsästysolosuhteissa. Tarkoitus on saada tietoa jalostusta varten ja tarjota harrastajille kilpailu- ja yhteistoimintamahdollisuuksia. Ajoeläiminä ovat jänis ja kettu. Kokeet ovat käytännössä aina yksipäiväisiä (SM-koe on poikkeus).

Kokeisiin saa osallistua rekisteröidyllä dreeverillä, basseteilla tai saukkokoiralla, jonka rokotukset ovat kunnossa ja joka on tunnistusmerkitty joko tatuoimalla tai mikrosirulla.

Kilpailuluokkia on kaksi: avoin luokka ja voittajaluokka. Kun koira on saanut avoimessa luokassa 1. palkinnon, se siirtyy voittajaluokkaan.

1.8.2012 alkaen voi avoimen luokan kokeen suorittaa myös ns. pitkänä kokeena.

Koira saa osallistua avoimeen luokkaan ilman näyttelytulosta, voittajaluokkaan osallistumiseen vaaditaan näyttelytulos. Kokeisiin ei saa osallistua tarttuvaa tautia sairastava koira, kiimainen narttu eikä narttu 30 vuorokautta ennen penikoimista eikä 42 vuorokautta sen jälkeen.

Dreeveri juoksee
Kuva: Katja Piiroinen

Kokeen kulku

Kokeessa on ylituomari, joka valvoo, että koe sujuu sääntöjen mukaan. Jokaiselle koiralle arvotaan koemaasto ja tuomarit: avoimessa luokassa yksi tuomari, voittajaluokassa kaksi tuomaria. Mukana voi olla myös palkintotuomariharjoittelijoita.

Koiranohjaajana voi toimia muukin henkilö kuin koiranomistaja.

Kokeessa arvostellaan sekä koiran haku että ajo.

Hakuerä kestää 2 tuntia. Avoimessa luokassa on yksi hakuerä sekä tarvittaessa yksi ylimääräinen hakuerä. Voittajaluokan koiralla on kaksi hakuerää sekä tarvittaessa ylimääräinen erä.

Hakevaa koiraa ei saa auttaa jäniksen tai ketun liikkeelle saamisessa.

Koira saa ajaa ajoeläintä 120 minuuttia, minkä jälkeen erä päättyy. Hyväksytty ajoaika saadaan vähentämällä ajoajasta yli 5 minuutin hukat. Yli 40 minuutin hukka on ns. "kenraalihukka", jonka jälkeen ajoerä on lopetettava. Koiraa ei saa häiritä ajon ja hukan aikana.

Dreevereiden kettukokeessa (DKAJ) on yksi ajoerä, jonka pituus on 120 minuuttia.

Arvosteluperusteet

Koiran ominaisuudet arvostellaan asteikolla 1-5 (1 = heikko, 2 = välttävä, 3 = tyydyttävä, 4 = hyvä ja 5 = kiitettävä) seuraavissa asioissa: haku, ylösotto (jäljen löydyttyä), ajovarmuus ja hukkatyöskentely, haukku (haukkupisteet), haukun luonne, tottelevaisuus ja yhteistyö ohjaajan kanssa sekä kokonaisvaikutelma.

Parhaan käsityksen ajokoesäännöistä saa osallistumalla palkintotuomarikurssille. Kursseja järjestetään vuosittain yleensä syksyisin joka kennelpiirissä. Tietoja kursseista voi kysellä aktiiviharrastajilta tai katsoa esimerkiksi Dreeveri-lehdestä tai Koiramme-lehdestä.

Kurssi on hyödyllistä käydä pentua hankkiessaan. Kurssin tiedoista on hyötyä myös oman koiran opettamisessa metsästys- ja koekumppaniksi. Koejärjestäjät auttavat yleensä mielellään alkuun ajokoeharrastuksessa.

Dreeveri lumihangessa
Kuva: Katja Piiroinen


Dreeverijärjestö