Suomen muotovalion arvo (FI MVA)

Suomen muotovalion arvoon vaaditaan vähintään kolme sertifikaattia Suomesta kolmelta eri tuomarilta. Vähintään yksi näistä sertifikaateista on saatava koiran täytettyä 24 kk, riippumatta siitä missä luokassa koira on kilpaillut. Tämän lisäksi tulee täyttyä mahdolliset rotukohtaiset koepalkintovaatimukset.

Ulkomaalaisessa rekisterissä olevan koiran valionarvohakemuksen liitteeksi tulee liittää kopio rekisterikirjasta, kopiot jo myönnetyistä valionarvoista sekä todistus käyttökokeesta, mikäli rotu sellaisen vaatii.

Ulkomaalaiset valionarvot ja tittelit

Ulkomaalaiset valionarvotittelit (esim. EE MVA) saadaan koiran tietoihin toimittamalla kopio vahvistuksesta / kunniakirjasta Kennelliiton osoitteeseen tai sähköpostitse valiot@kennelliitto.fi. Mukaan ei tarvitse liittää Kennelliiton valionarvohakemusta.

Ulkomaalaiset voittajatittelit (esim. EEV-07) saadaan toimittamalla arvostelukopio Kennelliiton osoitteeseen tai sähköpostitse valiot@kennelliitto.fi tai faxilla 09 8873 0302. Mukaan ei tarvitse liittää Kennelliiton valionarvohakemusta.

Pohjoismaiden muotovalion arvo (POHJ MVA)

Pohjoismaiden muotovalion arvoa voidaan hakea koiralle, joka on saavuttanut kolmen eri Pohjoismaan (Suomi, Ruotsi, Norja, Islanti tai Tanska) muotovalion arvon. Tätä valionarvoa on mahdollista hakea vuoden 2019 loppuun asti.

Valionarvohakemuksen tulee liittää Pohjoismaisista valionarvoista kopio kunniakirjasta, vahvistuskirjeestä tai vahvistussähköpostista.

Uusi Pohjoismaiden muotovalion arvo (NORDIC MVA)

Uusi Pohjoismaiden muotovalion arvo (NORDIC MVA) korvaa aiemman Pohjoismaiden muotovalion arvon (POHJ MVA), jonka saamiseksi koiran tuli saada kolme kansallista muotovalion arvoa Pohjoismaista.

Saadakseen NORDIC MVA -arvon koiran tulee olla kansallinen valio siinä maassa, jossa koira on rekisteröity ja koiran tulee olla saanut kolme NORD-sertiä kolmesta eri Pohjoismaasta, kolmelta
eri tuomarilta. Vähintään yksi NORD-serteistä on saatava koiran täytettyä 24 kuukautta.

NORDIC MVA -titteliä hakiessa hakemus on toimitettava sen maan kennelliitolle, jossa koira on rekisteröity. Hakemukseen merkitään milloin ja missä maassa koira on saanut NORD-sertit.
Jos koira on rekisteröity Pohjoismaiden ulkopuolelle, tulee hakemus osoittaa sen maan kennelliitolle, jossa koira vastaanotti viimeisen NORD-sertin.

Hakemukset voi toimittaa Kennellittoon postitse tai sähköpostitse valiot@kennelliitto.fi.

Kansainvälinen valionarvo (C.I.B)

Mikäli koirasta tulee kansainvälinen valio, tulee hakemukseen kirjata tarpeelliset näyttely- ja koetulokset. Hakemus kaavakkeena tulee käyttää FCI:n omaa kaavaketta. Huomioi, että koetuloksen vaativille roduille on oma lomake. Sen voi täyttää ja tallentaa omalle tietokoneelle, josta se sitten on helppo lähettää sähköpostilla valiot@kennelliitto.fi-osoitteeseen.

Kun olet saanut vahvistuksen FCI:ltä, siitä ei tarvitse erikseen lähettää kopiota toimistoon. FCI lähettää kopiot vahvistuksista suoraan valionarvovastaavalle.

Tee sähköinen valionarvohakemus helposti Omakoira-palvelun kautta

Kennelliiton jäsenet voivat tehdä valionarvohakemuksen sähköisesti Omakoira-palvelussa. Samassa yhteydessä voit tilata halutessasi maksullisen kunniakirjan. Hakemuksen täyttäminen netissä on helppoa ja nopeaa. Omakoira-palvelun kautta voit hakea kuitenkin ainoastaan suomalaisia valionarvoja. Ulkomaalaiset valionarvotittelit saadaan koiran tietoihin toimittamalla arvotelukopio ja vahvistuskortti / kunniakirja Kennelliittoon.

Lisäksi Omakoiran kautta on mahdollista tulostaa englanninkielinen valionarvotodistus. Kirjaudu Omakoira-palveluun.

Lomakkeita

The form can be filled and saved
Kennelliiton valionarvon hakemuslomake
Tällä lomakkeella haetaa Suomen käyttö- tai muotovalion arvoa koiralle. Täytetty lomake lähetetään joko postitse osoitteeseen Showlink, PL 20,79101 Leppävirta tai sähköpostitse osoitteeseen valiot@kennelliitto.fi.
Päivitetty 30.5.2018
Kennelliiton valionarvon hakemuslomake
Tällä lomakkeella haetaa Suomen käyttö- tai muotovalion arvoa koiralle. Täytetty lomake lähetetään joko postitse osoitteeseen Showlink, PL 20,79101 Leppävirta tai sähköpostitse osoitteeseen valiot@kennelliitto.fi.
Päivitetty
Championatansökan
Uppdaterad 13.1.2016
Päivitetty
Application for the Champion title
Updated 13.1.2016
Päivitetty
The form can be filled and saved
Kansainvälisen muotovalionarvon hakemuslomake, CIB & CIE
Tällä lomakkeella haetaan kansainvälistä muotovalionarvoa sellaisille koirille, jolla ei ole käyttötulosta. Ilman käyttötulosta kansainvälisen muotovalionarvoon vaaditaan vähintään 4 CACIBia. Täytetty lomake lähetetään joko postitse osoitteeseen Showlink, PL 20,79101 Leppävirta tai sähköpostitse osoitteeseen valiot@kennelliitto.fi.
Päivitetty 30.5.2018
Kansainvälisen muotovalionarvon hakemuslomake, CIB & CIE
Tällä lomakkeella haetaan kansainvälistä muotovalionarvoa sellaisille koirille, jolla ei ole käyttötulosta. Ilman käyttötulosta kansainvälisen muotovalionarvoon vaaditaan vähintään 4 CACIBia.
Täytetty lomake lähetetään joko postitse osoitteeseen Showlink, PL 20,79101 Leppävirta tai sähköpostitse osoitteeseen valiot@kennelliitto.fi.
Päivitetty
Ansökningsblankett för titeln C.I.B. eller C.I.E.
Ansökningsblankett för titeln C.I.B. eller C.I.E.
Päivitetty
Application form for the title C.I.B. or C.I.E.
Application form for the title C.I.B. or C.I.E.
Päivitetty
The form can be filled and saved
Kansainvälisen käyttövalionarvon hakemuslomake (metsästyskoirat)
Tällä lomakkeella haetaan kansainvälistä käyttövalionarvoa roturyhmien 3, 4, 5, 6 ja 8 koirille, joiden näytöt tulevat metsästyskoirakokeista. Täytetty lomake lähetetään joko postitse osoitteeseen Showlink, PL 20,79101 Leppävirta tai sähköpostitse osoitteeseen valiot@kennelliitto.fi.
Päivitetty 30.5.2018
Kansainvälisen käyttövalionarvon hakemuslomake (metsästyskoirat)
Tällä lomakkeella haetaan kansainvälistä käyttövalionarvoa roturyhmien 3, 4, 5, 6 ja 8 koirille, joiden näytöt tulevat metsästyskoirakokeista. Täytetty lomake lähetetään joko postitse osoitteeseen Showlink, PL 20,79101 Leppävirta tai sähköpostitse osoitteeseen valiot@kennelliitto.fi.
Päivitetty
Ansökningsblankett för titeln C.I.T.
Uppdaterad 25.10.2013, skickas ifylld till Showlink, PB 20,79101 Leppävirta eller per e-post valiot@kennelliitto.fi
Päivitetty
Application form for the title C.I.T.
Updated 25.10.2013. The form is sent to Showlink, PL 20,79101 Leppävirta or by email valiot@kennelliitto.fi
Päivitetty
The form can be filled and saved
Anomuslomake Vara-CACIBin muuttamiseksi CACIBiksi
Tällä lomakkeella koiranomistaja voi anoa Vara-CACIBin muuttamista CACIBiksi. Näin voidaan tehdä, jos näyttelyssä CACIBin saaneen koiran omistaja ilmoittaa, ettei kyseinen koira tarvitse CACIBia.
Päivitetty 30.5.2018
Anomuslomake Vara-CACIBin muuttamiseksi CACIBiksi
Tällä lomakkeella koiranomistaja voi anoa Vara-CACIBin muuttamista CACIBiksi. Näin voidaan tehdä, jos näyttelyssä CACIBin saaneen koiran omistaja ilmoittaa, ettei kyseinen koira tarvitse CACIBia.
Päivitetty
Ansökan om att omvandla res-CACIB till CACIB
Päivitetty
Request to turn a reserve CACIB into a CACIB
Päivitetty

Säännöt ja ohjeet

Downloadable file
Suomen valionarvonsäännöt
Dokumentti sisältää suomalaiset valionarvonsäännöt sekä koe- että näyttelypuolella. Valionarvosäännöt ovat voimassa 1.1.2020 - 31.12.2020.
Päivitetty 2.1.2020
Suomen valionarvonsäännöt
Dokumentti sisältää suomalaiset valionarvonsäännöt sekä koe- että näyttelypuolella. Valionarvosäännöt ovat voimassa 1.1.2020 - 31.12.2020.
Päivitetty
Championatbestämmelser i Finland 2020
Gäller från 1.1.2020.
Päivitetty
Finnish Champion Title Regulations 2020
Valid as of 1.1.2020.
Päivitetty

Kaikki valionarvoihin liittyvät säännöt ja lomakkeet näyttelyt-kategoriasta lomake-sivulta tai säännöt ja ohjeet -sivulta.