vaikuttajafoorumin mainos

ILMOITTAUTUMINEN 9.9.2023 tapaamiseen Tampereelle on suljettu!

Kiitos ilmoittautuneille, nähdään Tampereella!

 

Tarkempi ohjelma ja osallistujainfo:

 

Kennelliitto on käynnistämässä nuorten vaikuttajafoorumin toimintaa ja nyt etsitään vaikuttamisesta kiinnostuneita alle 25-vuotiaita ideoimaan yhdessä vaikuttajafoorumin lopullista muotoa ja toimintatapaa. Tapaaminen on tarkoitettu ensisijaisesti Kennelliiton tai sen jäsenyhdistyksen jäsenille.

Vapaaehtoiset nuoret kutsutaan yhteiseen tapaamiseen Tampereelle 9.9.2023 jossa paikkoja on 35 nuorelle. Kennelliitto kustantaa tapaamisen kulut ja korvaa nuoren matkakustannukset.

Toivomme, että saisimme paikalle nuoria eri puolilta maata, erilaisten rotu- ja harrastustaustojen parista, jotta mahdollisimman kattavasti erilaiset nuorten näkökulmat koiraharrastukseen tulisivat huomioiduksi jo vaikuttajafoorumin suunnitteluvaiheessa. Varsinainen vaikuttajafoorumi aloittaa toimintansa vuoden 2024 alusta ja siitä tiedotetaan lisää syksyllä 2023.

 

Tapaamisessa luennoimassa Tommy Wiren!

Tommy Wirén

 

Päivän fasilitoi Annina Laaksonen

Annina Laaksonen

 

Annina Laaksonen (kulttuurituottaja YAMK) työskentelee Suomen Nuorisoseurat ry:n pääsihteerinä. Aiemmin Laaksonen on työskennellyt Naistenkartano ry:n toiminnanjohtajana, Helsingin Diakonissalaitoksen kansalaistoiminnan tuottajana, British Councilin Suomen toimiston Projects & Partnerships Managerina sekä kansainvälisen nuorisotyön järjestön European Confederation of Youth Clubsin pääsihteerinä. Laaksosella on yli 20 vuoden kokemus moninaisten ryhmien fasilitoinnista niin kotimaasta kuin ulkomailtakin.

 

 

 

 

Nuorten vaikuttajafoorumin tavoitteena on luoda vaikuttamiselle rakenteet, sekä innostaa ja osallistaa nuoria vaikuttamiseen.

Tavoitteena on:

  • Tukea nuorten aktiivisuutta sekä luoda kokemuksia vaikuttamisesta.
  • Kerätä tietoa mihin nuoret itse haluaisivat vaikuttaa
  • Ideoida keinoja nuorten osallisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi yhdessä nuorten kanssa 
  • Toimia väylänä tuoda nuorten ääntä kuuluviin, ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin, tehdä aloitteita ja kannanottoja. (esim. viestintä, blogitekstit, Koiramme-lehden nuorisopalsta)
  • Edistää vuoropuhelua Kennelliiton ja nuorten välillä, sekä osallistaa nuoria päätöksentekoprosesseihin.
  • tutustuttaa sekä valmentaa nuoria uusia tekijöitä mukaan järjestötoimintaan sekä vaikuttamiseen


Lisätietoja: nuoriso@kennelliitto.fi