vaikuttajafoorumin mainos

 

Hakuaika nuorten vaikuttajafoorumiin oli 1.-31.12.2023. Valinnoista ilmoitetaan viimeistään viikolla 3.

 

Nuorten vaikuttajafoorumin tavoitteena on luoda vaikuttamiselle rakenteet,sekä innostaa ja osallistaa nuoria vaikuttamiseen.

Tavoitteena on:

  • Tukea nuorten aktiivisuutta sekä luoda kokemuksia vaikuttamisesta.
  • Kerätä tietoa mihin nuoret itse haluaisivat vaikuttaa
  • Ideoida keinoja nuorten osallisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi yhdessä nuorten kanssa 
  • Toimia väylänä tuoda nuorten ääntä kuuluviin, ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin, tehdä aloitteita ja kannanottoja. (esim. viestintä, blogitekstit, Koiramme-lehden nuorisopalsta)
  • Edistää vuoropuhelua Kennelliiton ja nuorten välillä, sekä osallistaa nuoria päätöksentekoprosesseihin.
  • tutustuttaa sekä valmentaa nuoria uusia tekijöitä mukaan järjestötoimintaan sekä vaikuttamiseen

Kunkin vuoden lopussa Kennelliiton nuorisotoimikunta hakee 14-24-vuotiaita jäseniä seuraavan vuoden nuorten vaikuttajafoorumiin avoimella haulla. Jäsenen toimikausi on 1 vuosi, eikä uusintakausien määrää ole rajattu. Vaikuttajafoorumin jäsenen tulee olla Kennelliiton jäsen. Vaikuttajafoorumiin valitaan vuosittain maksimissaan 20 nuorta.

Tutustu Vaikuttajafoorumin toiminnankuvaukseen tarkemmin:


Lisätietoja: nuoriso@kennelliitto.fi