Muut hallituksen jäsenet vuonna 2024

Varapuheenjohtaja / Viceordförande
Kimmo Mustonen
Jukka Immonen
Kari Leppänen
Jussi Liimatainen
Molli Nyman
Kirsi Sainio
Carina Savander-Ranne
Sanna Törnroos
Risto Ylitalo

Hallituksen yhteystiedot löydät täältä.

Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on lakia, Kennelliiton sääntöjä, yleiskokousten ja valtuuston tekemiä päätöksiä ja antamia ohjeita noudattaen

 1. Johtaa Kennelliiton toimintaa ja hoitaa sen taloutta sekä omaisuutta apunaan toiminnanjohtajan johtama Kennelliiton toimisto 
 2. Edustaa Kennelliittoa sekä hoitaa sen asioita viranomaisissa ja tuomioistuimissa 
 3. Päättää toiminnanjohtajan työsuhteesta ja hänen esityksestään osastopäällikkötasoisten työntekijöiden työsuhteista 
 4. Hyväksyy toimisto-organisaation toiminnanjohtajan esityksestä 
 5. Hyväksyy säännöt ja ohjeet, jotka eivät kuulu valtuuston toimivaltaan 
 6. Ratifioi kansainväliset säännöt ja vie ne tiedoksi valtuustolle 
 7. Valmistelee ja esittää valtuuston kokousten asiat 
 8. Panee täytäntöön valtuuston kokousten päätökset 
 9. Hyväksyy uudet jäsenet ja toteaa eronneet jäsenet, siltä osin, kun sitä ei näissä säännöissä ole määrätty valtuuston tehtäväksi, sekä katsoo eronneeksi jäsenmaksunsa laiminlyöneet jäsenet 
 10. Päättää rotuyhdistysoikeuksista 
 11. Päättää asioiden ilmoittamisesta eettiselle lautakunnalle ja sen päätösten julkaisemisen kriteereistä 
 12. Valitsee Suomen Kennelsäätiön hallituksen puheenjohtajan ja jäsenet 
 13. Asettaa tarvittavat hallituksen alaiset toimikunnat ja työryhmät valmistelemaan ja hoitamaan hallituksen niille osoittamia asioita 
 14. Hallitus käsittelee alaistensa toimikuntien päätöksistä tehdyt valitukset.

Hallitus voi asettaa avukseen toimikuntia ja työryhmiä valmistelemaan tai hoitamaan niille annettuja asioita.

Lue lisää hallituksesta Kennelliiton säännöistä.

Downloadable file
Suomen Kennelliiton säännöt
Kennelliiton toimintaa ja päätöksentekoa ohjaavat säännöt. Säännöt ovat voimassa 1.1.2020 alkaen.
Updated 14.1.2020
Kennelliiton säännöt 2020
Kennelliiton toimintaa ja päätöksentekoa ohjaavat säännöt. Säännöt ovat voimassa 1.1.2020 alkaen.
Updated
Finska Kennelklubbens stadgar
Finska Kennelklubbens stadgar, som styr Kennelklubbens verksamhet och beslutsfattande. Stadgarna gäller från 1.1.2020.
Updated