Mikä on paimennuskoe?

Koe etenee tehtävästä toiseen ja saumaton yhteistyö ohjaajan ja koiran välillä on välttämätöntä, jotta tehtävät tulee suoritettua annetulla tavalla. Hyvin koulutetun paimenkoiran kanssa lampaiden siirtäminen paikasta toiseen onnistuu rauhallisesti ja hallitusti. Hyvällä paimenkoiralla on kyky mukautua paimennettaviin eläimiin ja se tekee halukkaasti yhteistyötä ohjaajansa kanssa.

Mille roduille laji on tarkoitettu?

Bordercollieille ja Australiankelpieille on oma paimennuskokeensa, jossa on mukana niin vaativia tehtäviä, että ne ovat monille muille paimenkoiraroduille saavuttamattomissa. Mikäli, jonkin muun rotuinen koira osoittaa vahvoja taipumuksia selviytyä näistä vaikeammista paimennustehtävistä se voi esikokeen suoritettuaan osallistua näihin bordercollieille ja australiankelpieille tarkoitettuihin kokeisiin.

Mikä on lajin tarkoitus?

Lajin tarkoitus on saada selville koiran paimennusominaisuudet jalostusta varten, kehittää ohjaajien paimenkoirankoulutus- ja paimennettavien eläinten käsittelytaitoja sekä tuoda esille hyviä koiria, jotta tulevat paimenkoiran hankkijat tietävät millaista koiramateriaalia on tarjolla.

Miten kilpaillaan?

Suomen Bordercolliet ja Australiankelpiet ry (SBCAK) sekä yhdistykset, joille SBCAK on antanut kokeiden järjestämisluvan, järjestävät laidunkauden aikana paimennuskokeita. Kokeissa käynti aloitetaan I-luokasta ja sieltä edetään taitojen kasvaessa III-luokkaan, joka on vaativin luokka. Luokkaa pääsee vaihtamaan, kun saavuttaa riittävän pistemäärän, joka oikeuttaa koulutustunnukseen. Ykkösluokassa on ohessa myös paimenkoirajalostukseen liittyvä koe, jossa saavutetun minimipistemäärän lisäksi koiralla pitää olla normaali purenta ja uroksilla normaalit kivekset, jotta se saa tunnuksen PPR1. Tarkemmin luokista ja tehtävistä voi lukea arvosteluohjeista.

Missä lajia voi harrastaa?

Paimennuskokeissa on valtaosa osallistujista ollut perinteisesti tuotantoeläinten omistajia, sillä koirat tekevät kokeissa testattavia asioita normaalissa päivätyössään. Yhä enenevässä määrin myös tuotantoeläimiä omistamattomat ohjaajat ovat alkaneet kiinnostua paimentamisen kiehtovasta maailmasta ja sen vuoksi heille on hieman haasteellista löytää harjoittelupaikkoja. Jotkut tilalliset järjestävät harjoitusmahdollisuuksia myös ohjaajille, joilla ei ole omia paimennettavia eläimiä. Kannattaa kysellä harjoituspaikkaa esim. lammastiloilta. Ehdottoman tärkeää on aloittaa harrastus osaavassa ohjauksessa, jotta alusta asti opitaan oikea eläintenkäsittely ja ymmärretään lajin vaativuus.

Bordercolllie paimentamassa
Kuva: Sami Samuelsson