Tutkimusikä ja lausunnon voimassaolo

Silmätutkimukselle ei ole yleistä alaikärajaa. Joidenkin rotujen PEVISA-ohjelmissa edellytetään, että koira on tutkimushetkellä vähintään 12 kk:n ikäinen. Alle vuoden ikäiselle koiralle tehty tutkimus on voimassa korkeintaan yhden vuoden lausuntopäivästä. Yli vuoden ikäiselle koiralle tehty tutkimus on voimassa rotukohtaisen PEVISA-ohjelman mukaisesti. Mikäli rodun PEVISA-ohjelmaan on kirjattu vaatimus silmälausunnosta, pitää vanhentunut lausunto uusia ennen seuraavaa astutusta.

Lausunnon saaminen

Lausuntoa varten tulee Omakoirasta tilata ennakkolähete silmätutkimusta varten. Lausunto annetaan kuitenkin toistaiseksi ECVOn paperilomakkeella ja tulos tallennetaan Kennelliitossa. Löydät listan silmälausuntoja antavista, yhteystietonsa julkaisun sallineista eläinlääkäreistä täältä.

Lausunnosta valittaminen

ECVO-silmälausuntolomake
ECVO-silmälausuntolomake

Omistaja voi pyytää koiran silmien tutkimista Kennelliiton silmätarkastuspaneelissa, jos koiralle on annettu toisistaan poikkeavia lausuntoja (diagnoosi ensin vakavampi, sitten lievempi).

Mikäli koiralla on todettu jonkin perinnöllisen silmäsairauden oireita, on lausunto voimassa, kunnes paneeli mahdollisesti antaa koirasta toisenlaisen lausunnon. Tämä pätee myös silloin, kun aiemman lausunnon voimassaolo on päättynyt. Avoin tai epäilyttävä-lausunto voidaan korjata terveeksi joko paneelitutkimuksen kautta tai jos silmätarkastuseläinlääkäri vähintään vuoden kuluttua avoin- tai epäilyttävä-lausunnosta toteaa koiran tämän sairauden osalta terveeksi. Hoitotoimenpitein oireettomaksi saatavien sairauksien diagnooseja ei kuitenkaan voida korjata. Hoitotoimenpiteillä oireettomaksi saatavia perinnöllisiä silmäsairauksia ovat:

 • lomakkeen kohtaan 7 merkittävät: dermoid, atresia punctae, cherry eye
 • entropion / trichiasis
 • ektropion / makroblepharon
 • distichiasis / ectooppinen cilia
 • corneal dystrophy (joissakin levissä tapauksissa)
 • lomakkeen kohtaan 18 merkittävät: uveal cysts (iriskysta), KCS, KSC = pannus / plasmoma, punktaatti keratiitti


Silmätarkastuspaneeli järjestetään kaksi kertaa vuodessa, yleensä keväisin ja syksyisin. Paneelissa silmät tutkii vähintään kolme silmätarkastuseläinlääkäriä. Paneelista ilmoitamme etukäteen Koiramme-lehdessä, Kenneluutisissa sekä Kennelliiton nettisivuilla. Omistaja anoo paneeliin pääsyä vapaamuotoisella kirjallisella pyynnöllä. Ennen paneelia omistajan tulee myös suorittaa käsittelymaksu (kts. hinnasto), jota ei palauteta. Paneelin antama tulos korvaa aiemmat lausunnot.

Tuloksen tallennus

Kennelliitto tallentaa virallisten silmälausuntojen tulokset. Jos koiralla ei todeta perinnöllisiä muutoksia, tallennetaan lausunto "ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia". Jos taas perinnöllisiä muutoksia on todettu (merkintä lomakkeen nk. rasti-ruutuun osiossa), tallennetaan tieto muutoksista silmätarkastuslomakkeen merkinnän mukaisesti. Jalostustietojärjestelmässä näytetään julkisesti vain perinnölliseksi merkittyjen sairauksien diagnoosit.

Vähämerkityksellinen kaihi

Silmälausuntolomakkeessa on diagnoosi "muu katarakta", jota käytetään kun kyseessä on sellainen perinnöllinen kaihimuoto, jonka merkitys koiran kannalta on vähäinen. Diagnoosi ei millään rodulla rajoita koira käyttöä jalostukseen, mutta diagnoosin saanut koira on suositeltavaa parittaa kaihin suhteen terveen yksilön kanssa. Joillakin roduilla tervettä parituskumppania edellytään myös PEVISA-ohjelmassa. Jalostustietojärjestelmään diagnoosi kirjataan muodossa "muu vähämerkityksellinen kaihi".

Hyväksyttävät ulkomaiset lausunnot

Suomessa asuvan omistajan/haltijan koirasta hyväksytään Suomessa annettu tarkastuslausunto. Tästä voidaan perustellusta syystä poiketa Kennelliiton päätöksellä. Käytännössä poikkeuksia on tehty lähinnä ahvenanmaalaisten koirien kohdalla, joille on saatettu hyväksyä Ruotsissa annettuja lausuntoja.

Tuontikoirista ja Suomessa astuvista ulkomaisista jalostusuroksista hyväksytään lausuntoja seuraavasti:

Myös seuraavat lausunnot hyväksytään, jos niistä ilmenee koiran tunnistusmerkintä:

 • USA:n The Canine Eye Registration Foundation (CERF) –lausunto
 • Brittiläinen BVA EyeScheme -silmätarkastuslausunto, jos lomakkeesta ilmenee, että koko silmä on tutkittu.
 • Australialainen AVA-ANKC Australian Canine Eye Scheme -silmätarkastuslausunto, jos lomakkeesta ilmenee, että koko silmä on tutkittu eikä muutoksia ole todettu.
 • OFA-lausunto, jos koiralla on OFA-numeron perässä VPI-lyhenne. VPI-lyhenne tarkoittaa, että koiran tunnistusmerkintä on tarkastettu tutkimuksen yhteydessä.
 • MHOC (Maladies Herditaires Oculaires de Canines) -lausunto

Muunlainen perinnöllisten silmäsairauksien varalta annettu eläinlääkärinlausunto hyväksytään seuraavissa tapauksissa:

 • Tuonti- tai jalostuslainanarttu, joka on tuotu maahan tiineenä. Lausunto hyväksytään vain tätä kyseistä kohdussa maahantuotua pentuetta rekisteröitäessä.
 • Ulkomainen jalostusuros tai siemennys tuontispermalla.

Näistäkin lausunnoista on käytävä ilmi, että koira on ollut tunnistusmerkitty tutkimushetkellä. Jos koiralla on lomakkeeseen merkittyjä muutoksia, tulee ennen astutusta varmistaa Kennelliitosta, että ne eivät estä koiran jalostuskäyttöä.