Kaikki koirat on tunnistusmerkittävä ja rekisteröitävä viranomaisrekisteriin 1.1.2023 alkaen

Tunnistusmerkintä on koiran yksilöllinen tunniste ja turva samaan tapaan kuin sosiaaliturvatunnus on ihmisillä. Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella koirien tunnistamisesta ja rekisteröinnistä määrätään, että kaikki koirat on tunnistusmerkittävä ja ilmoitettava Ruokaviraston rekisteriin 31.12.2023 mennessä. 

Tarkempaa tietoa koirien pakollisesta rekisteröinnistä viranomaisrekisteriin saa Ruokaviraston verkkosivuilta.

Tunnistusmerkintä helpottaa kadonneen koiran löytymistä

Jos koira esimerkiksi katoaa tai varastetaan, tunnistusmerkintä helpottaa löydetyn koiran tunnistamista ja edesauttaa omistajan löytämistä. Onkin ensisijaisen tärkeää, että koiran omistaja ilmoittaa itsensä koiran omistajaksi Kennelliiton rekisteriin.

Lisäksi koirien tunnistusmerkitseminen varmistaa terveystutkimuslausuntojen antamisen ja tallentamisen oikealle koiralle. Tunnistusmerkinnän avulla voidaan myös todeta, että näyttelyissä tai kilpailuissa esitettävä koira on sama kuin rekisteritodistuksessa kerrotaan.

Rekisteröityjen pentujen tunnistusmerkinnän hoitaa kasvattaja

Kasvattaja huolehtii rotukoirapentujen tunnistusmerkinnästä jo ennen pentueen luovutusta ja rekisteröintiä. Myös pentueen vanhempien tulee olla tunnistusmerkittyjä.

Ylittäessään eri maiden rajoja on koirien oltava tunnistusmerkittyjä mikrosirulla. Koiran tulee olla tunnistusmerkitty alkuperämaassaan ja kun tuontikoira rekisteröidään Suomen Kennelliittoon, tallennetaan myös sen tunnistusmerkintätiedot.

Monirotuisen tai rekisteröimättömän koiran tunnistusmerkinnästä vastaa usein koiranomistaja

Jos kasvattaja ei ole rekisteröinyt pentuetta tai pentue on monirotuinen, tunnistusmerkinnästä huolehtiminen jää koiranostajalle. Kaikki koirat kannattaa tunnistusmerkitä ja siksi Kennelliitto ylläpitää tunnistusmerkintä- ja omistajarekisteriä myös monirotuisille ja rekisteröimättömille koirille.

Näin monirotuinen tai rekisteröimätön koira saa tunnistusmerkinnän: Ilmoita koirasi ensin tunnistusmerkintärekisteriin täältä. Tämän jälkeen varaa aika eläinlääkärille tai Kennelliiton pätevöimälle tunnistusmerkitsijälle, joka siruttaa koiran.