Testiin osallistuminen ja tuloksen voimassaolo

BOAS-testi on avoin seuraaville roduille:

 • apinapinseri
 • bostoninterrieri
 • continental bulldog
 • englanninbulldoggi
 • griffonit
 • japanese chin
 • kiinanpalatsikoira
 • kingcharlesinspanieli
 • mopsi
 • norwichinterrieri
 • ranskanbulldoggi
 • shih tzu

Testiin voivat osallistua vähintään 18 kuukauden ikäiset tunnistusmerkityt ja rokotusmääräykset täyttävät koirat.
Testiin ei saa osallistua

 • koira, jolla on hengitysvaikeuksia tai niihin viittaavia oireita
 • koira, jonka hengitysteitä on korjattu kirurgisesti
 • sairas koira
 • narttu alle 30 vrk ennen synnytystä tai alle 75 vrk synnytyksen jälkeen.

Kävelytestejä järjestävät em. rotujen rotujärjestöt ja -yhdistykset. Yksittäisiä koiria voi myös käydä testauttamassa valvojaksi hyväksyttyjen eläinlääkärien luona. Halutessaan testauttaa koiransa, voi omistaja siis olla yhteydessä omaan rotujärjestöön tai -yhdistykseen tai suoraan valvoviin eläinlääkäreihin.

Alle kaksivuotiaalle koiralle tehty testi on voimassa vuoden. Ennen 1.1.2022 alle kaksivuotiaina testin suorittaneiden koirien ei kuitenkaan tarvitse uusia testiä.

Testin kulku ja tulos

Valvova eläinlääkäri päättää alkututkimuksen perusteella voiko koira osallistua testiin. Eläinlääkäri voi myös eläinsuojelullisin perustein keskeyttää testin. Koira kuitenkin testataan aina omistajan vastuulla.

Testi tehdään sivun alalaidasta löytyvän BOAS-testin järjestämisohjeen mukaisesti. Testissä tutkitaan koiran syke, ruumiinlämpö ja yleistila ennen ja jälkeen rasitusosion sekä palautumisajan jälkeen. Rasitusosiossa edellytetyn matkan koira kävelee tai ravaa taluttimessa. Koiran sierainten ahtauman aste arvioidaan ja kuonon suhteellinen pituus kalloon nähden mitataan.

Rasitusosion suoritetaan 1525 asteen lämpötilassa sisä- tai ulkotiloissa. Koiraa voi kävelyttää sen omistaja tai hänen valitsemansa henkilö.

Rasitusosion tulos (hyväksytty/hylätty/keskeytetty) sekä mahdollisen keskeytyksen syy tulevat näkyviin Kennelliiton jalostustietojärjestelmään. BOAS-aste kirjataan jalostustietojärjestelmään, vaikka rasitusosion tulos olisi hylätty tai keskeytetty.

Hylätyn testin voi uusia kerran ja keskeytetyn testin voi uusia kaksi kertaa.

PEVISA-ohjelma ja ulkomaiset tulokset

Kennelliitto hyväksyy jalostukseen käytettäville ulkomaisille sekä tuontikoirille seuraavat ulkomaiset tulokset:

 • hollantilaiset, saksalaiset sekä muista Pohjoismaista saadut rasitustestitulokset - tulosten tulee perustua samankaltaiseen testiin kuin Suomen kävelytesti.
 • virolaiset rasitustestitulokset - testissä tulee kävelysuorituksen lisäksi olla huomioitu koiran hengitysäänet, ruumiinlämpö ja palautuminen, ja koiran tulee olla läpäissyt testi.
 • englantilaiset BOAS-tulokset - tämän BOAS-tuloksen on oltava 0, 1 tai 2; suositellaan kuitenkin vain tuloksen 0 saaneiden koirien käyttämistä jalostuksessa.

BOAS-testiin liittyvä ohjeistus

Downloadable file
BOAS-ohje
BOAS-testi on tarkoitettu lyhytkuonoisille roduille, joissa esiintyy ylähengitysteiden ahtauman aiheuttamia oireita. Ohjeessa kerrotaan testin toteutuksesta ja testin tuloksista. Ohje on voimassa 1.1.2023 alkaen.
Päivitetty
Kävelytestin suorittamisohje
Kävelytesti on tarkoitettu lyhytkuonoisille roduille, joissa esiintyy ylähengitysteiden ahtauman aiheuttamia oireita. Ohjeessa kerrotaan testin toteutus ja lausuntomenettely. Kävelytestin järjestämisohjeessa listataan rodut, joilla testi on virallinen. Ohje on voimassa 31.12.2022 saakka.
Päivitetty
Muut versiot
BOAS-ohje
BOAS-testi on tarkoitettu lyhytkuonoisille roduille, joissa esiintyy ylähengitysteiden ahtauman aiheuttamia oireita. Ohjeessa kerrotaan testin toteutuksesta ja testin tuloksista. Ohje on voimassa 1.1.2023 alkaen.
Päivitetty
Direktiv om genomförandet av gångtester
Gångtestet är avsett för kortnosade hundraser, hos vilka det förekommer symtom som orsakas av förträngningar i de övre luftvägarna. I direktiven redogörs testets genomförandet och utlåtandeförfarandet En lista över raser, för vilka testet betraktas som officiellt, finns i direktiven om arrangemang av gångtester. Direktiven träder i kraft 1.1.2022.
Päivitetty
Guideline for walk tests
Walk tests are intended for those short-muzzle breeds, which often show signs of upper respiratory tract stenosis.
The guideline describes the testing and grading procedure. Breeds, for which the test is considered as official, are listed in the Guideline for organization of walk tests. Valid from 1.1.2022.
Päivitetty
Downloadable file
BOAS-testin järjestämisohje
Ohjeessa kerrotaan erityisesti eläinlääkäreille ja testin järjestäjille tarkemmin testipaikkaan ja testin kulkuun liittyviä asioita. Ohje on voimassa 1.1.2023 alkaen.
Päivitetty
Kävelytestin järjestämisohje
Ohjeessa kerrotaan, mitkä rodut voivat suorittaa kävelytestin ja mitä muita osallistumisvaatimuksia koiran on täytettävä. Ohjeessa kuvataan myös testausmenettely, testin kulku sekä suorituspaikan vaatimukset sekä rotukohtaiset hyväksymisehdot. Ohje on voimassa 31.12.2022 saakka.
Päivitetty
Muut versiot
Lyhytkuonoisten rotujen hengitystieoireyhtymän testin järjestämisohje (BOAS-testin järjestämisohje)
Ohjeessa kerrotaan erityisesti eläinlääkäreille ja testin järjestäjille tarkemmin testipaikkaan ja testin kulkuun liittyviä asioita. Ohje on voimassa 1.1.2023 alkaen.
Päivitetty
Direktiv om arrangemang av gångtester
I direktiven redogörs för vilka raser som kan delta i gångtester och vilka andra krav som ställs på en hund som deltar i ett test. Vidare beskrivs även förfarandet vid tester, testförloppet samt kraven som ställs på testplatsen och rasspecifika villkor för ett godkänt test. Träder i kraft 1.1.2022.
Päivitetty
Guidelines for organising walk tests
These guidelines state which breeds can take part in a walk test and what other requirements a dog must meet in order to take part in a test. The test procedure, the course of the test, requirements set on test facilities as well as breed-specific requirements for passing a test are also described in these guidelines. Valid from 1.1.2022.
Päivitetty
Downloadable file
BOAS-ohjeen rotulista
Tässä listassa luetellaan rodut, jotka voivat osallistua BOAS-testiin. Listassa on myös kerrottu rotukohtaiset poikkeamat ohjeen mukaisesta enimmäisajasta ja kävelymatkasta.
Päivitetty 18.11.2022
BOAS-ohjeen rotulista
Tässä listassa luetellaan rodut, jotka voivat osallistua BOAS-testiin. Listassa on myös kerrottu rotukohtaiset poikkeamat ohjeen mukaisesta enimmäisajasta ja kävelymatkasta.
Päivitetty
Downloadable file
Kävelytestiohjeen liite 1: Mallikuvat sierainten ahtauman asteista
Tämä dokumentti on liite 13.12.2016 annettuun, 9.10.2019 päivitettyyn ohjeeseen lyhytkuonoisten rotujen kävelytestin järjestämisestä. Dokumentti sisältää mallikuvat sierainten ahtauman asteista.
Päivitetty 30.5.2018
BOAS-tutkimuksen liite 1: Mallikuvat sierainten ahtauman asteista
Tämä dokumentti on liite 13.12.2016 annettuun, 9.10.2019 päivitettyyn ohjeeseen lyhytkuonoisten rotujen kävelytestin järjestämisestä. Dokumentti sisältää mallikuvat sierainten ahtauman asteista.
Päivitetty
BOAS assessment, appendix 1: Example pictures of grades of nostril stenosis
This document is an appendix to guidelines for organising walk tests, first valid 13.12.2016 and amended 9.10.2019. This document contains example photos of the different grades of nostril stenosis.
Päivitetty
Downloadable file
Kävelytestiohjeen liite 2: Kliininen BOAS-luokitusohje
Tämä dokumentti on liite ohjeeseen lyhytkuonoisten rotujen kävelytestin järjestämisestä. Liitteessä ohjeistetaan, miten eläinläkääri määrittelee brakykefaalisen oireyhtymän (BOAS) asteen. Voimassa 1.1.2022 alkaen.
Päivitetty
BOAS-tutkimuksen liite 2: Kliinisen tutkimuksen perusteella tehtävät luokitusohjeet
Tämä dokumentti on liite ohjeeseen lyhytkuonoisten rotujen kävelytestin järjestämisestä. Liitteessä ohjeistetaan, miten eläinläkääri määrittelee brakykefaalisen oireyhtymän (BOAS) asteen. Voimassa 1.1.2022 alkaen.
Päivitetty
BOAS assessment, appendix 2: Guidelines for grading based on a clinical examination
This document is an appendix to guidelines for organising walk tests. The document contains guidelines for veterinarians on how to define the grade of Brachycephalic Obstructive Airway Syndrome (BOAS). Valid from 1.1.2022
Päivitetty