Rotukoodit

Jokaisella rodulla on oma rotumääritelmänumeronsa. FCI numeroi hyväksymiensä rotujen rotumääritelmät. Kennelliitto antaa rotumääritelmänumeron niille roduille, joita FCI ei ole hyväksynyt, mutta jotka ovat PKU:n (Pohjoismainen Kennelunioni) hyväksymiä.

Päivitetty 2.10.2017