Rekisteröidyn rotukoiran nimi muodostuu kasvattajan kennelnimestä sekä sen perään annetusta nimestä, joka yksilöi kasvattajan kasvattamat pennut. Kennelnimen voisi ajatella olevan ikään kuin koiran sukunimi. Koiran nimi voi olla esimerkiksi Hyppytassun (kennelin nimi) Hurmaava Heikki tai Mostbeloved (kennelin nimi) Lovely Lily.

Kennelnimen myöntää kasvattajalle kansainvälinen kennelunioni FCI, jonka verkkosivuilta näkee, mitkä kennelnimet ovat tällä hetkellä käytössä. FCI myös määrää niistä säännöistä, joita kansallisten kennelliittojen on noudatettava koirien kennelnimien rekisteröinneissä.

Jos kasvattajalla ei ole kennelnimeä, on koiralla yhdestä sanasta koostuva nimi kuten Heikki tai Lily. Saman pentueen pentujen nimissä ei saa olla samoja etu- tai takaliitteitä.

Rekisteröityjen koirien nimien pituuksista ja muista koiranpentuja nimettäessä huomioon otettavista asioista ohjeistetaan Kennelliiton koirarekisteriohjeessa. Koiran nimi saa kennelnimen lisäksi olla mahdolliset sanojen välit ja väliviivat mukaan lukien korkeintaan 30 merkin pituinen. Kennelliitolla on oikeus olla hyväksymättä sopimattomaksi katsomansa nimi.

Kasvattajan koiralle antama nimi harvemmin jää koiran kutsumanimeksi. Usein kutsuma- tai lempinimi saattaa olla esimerkiksi lyhennelmä kasvattajan antamasta koiran virallisesta nimestä, kertoo Suomen Kennelliiton asiantuntija Johanna Kuru. Useimmiten uusi omistaja haluaa itse keksiä kutsumanimen. Kasvattajien keskuudessa suosittuja tapoja nimetä pentueet ovat esimerkiksi nimeäminen jonkin teeman mukaisesti tai saman alkukirjaimen perusteella.

Nimitrendejä on aina ollut

Suosituissa koirien kutsumanimissä on aina ollut trendejä, jotka ovat vaihdelleet eri aikakausina. Viimeisten vuosikymmenten aikana esimerkiksi erilaiset tv-sarjat, artistit ja muut populaarikulttuurin ilmiöt ovat vaikuttaneet vahvasti myös koirien nimeämiseen. Nykyisin koirille annetaan yhä useammin myös ihmisten niminä suosittuja nimiä. Kuitenkin myös monet perinteiset koirien nimet ovat yhä pitäneet pintansa.

Vuonna 2022 suosituin koiran kutsumanimi oli Hertta

Kennelliiton Omakoira-mobiilisovelluksen kautta on tallennettu noin 50 000 koiran kutsumanimeä. Vuonna 2022 suosituin nimi oli Hertta. Toiseksi suosituin nimi oli Luna ja kolmas Martta. Top-kymppiin sijoittuivat myös Hilla, Helmi, Nova, Kerttu, Elsa, Onni ja Sulo.

 

suomenpystykorvanpentu
Kennelnimi
  • Kennelnimen myöntää kasvattajalle kansainvälinen kennelunioni FCI.
  • FCI määrää säännöistä joita kansallisten kennelliittojen on noudatettava koirien kennelnimien rekisteröinneissä.
  • Rekisteröityjen koirien nimien pituuksista ja muista koiranpentuja nimettäessä huomioon otettavista asioista ohjeistetaan Kennelliiton koirarekisteriohjeessa.
  • Koiran nimi saa kennelnimen lisäksi olla mahdolliset sanojen välit ja väliviivat mukaan lukien korkeintaan 30 merkin pituinen.
  • Kennelliitolla on oikeus olla hyväksymättä sopimattomaksi katsomansa nimi.