Rekisteröidyn rotukoiran nimi muodostuu kasvattajan kennelnimestä sekä sen perään annetusta nimestä, joka yksilöi kasvattajan kasvattamat pennut. Kennelnimen voisi ajatella olevan ikään kuin koiran sukunimi. Koiran nimi voi olla esimerkiksi Hyppytassun (kennelin nimi) Hurmaava Heikki tai Mostbeloved (kennelin nimi) Lovely Lily.

Kennelnimen myöntää kasvattajalle kansainvälinen kennelunioni FCI, jonka verkkosivuilta näkee, mitkä kennelnimet ovat tällä hetkellä käytössä. FCI myös määrää niistä säännöistä, joita kansallisten kennelliittojen on noudatettava koirien kennelnimien rekisteröinneissä.

Jos kasvattajalla ei ole kennelnimeä, on koiralla yhdestä sanasta koostuva nimi kuten Heikki tai Lily. Saman pentueen pentujen nimissä ei saa olla samoja etu- tai takaliitteitä.

Rekisteröityjen koirien nimien pituuksista ja muista koiranpentuja nimettäessä huomioon otettavista asioista ohjeistetaan Kennelliiton koirarekisteriohjeessa. Koiran nimi saa kennelnimen lisäksi olla mahdolliset sanojen välit ja väliviivat mukaan lukien korkeintaan 30 merkin pituinen. Kennelliitolla on oikeus olla hyväksymättä sopimattomaksi katsomansa nimi.

Kasvattajan koiralle antama nimi harvemmin jää koiran kutsumanimeksi. Usein kutsuma- tai lempinimi saattaa olla esimerkiksi lyhennelmä kasvattajan antamasta koiran virallisesta nimestä, kertoo Suomen Kennelliiton asiantuntija Johanna Kuru. Useimmiten uusi omistaja haluaa itse keksiä kutsumanimen. Kasvattajien keskuudessa suosittuja tapoja nimetä pentueet ovat esimerkiksi nimeäminen jonkin teeman mukaisesti tai saman alkukirjaimen perusteella.

Nimitrendejä on aina ollut

Suosituissa koirien kutsumanimissä on aina ollut trendejä, jotka ovat vaihdelleet eri aikakausina. Viimeisten vuosikymmenten aikana esimerkiksi erilaiset tv-sarjat, artistit ja muut populaarikulttuurin ilmiöt ovat vaikuttaneet vahvasti myös koirien nimeämiseen. Nykyisin koirille annetaan yhä useammin myös ihmisten niminä suosittuja nimiä. Kuitenkin myös monet perinteiset koirien nimet ovat yhä pitäneet pintansa.

Kennelliiton koirarekisteristä voi poimia suuntaa-antavaa tietoa koirien suosituista nimistä katsomalla, millaisia nimiä erityisesti kennelnimettömät kasvattajat ovat pennuilleen antaneet.

Koirien suosituimmissa nimissä näkyvät nykypäivänä sekä perinteet että muotivirtaukset ja kulttuuri-ilmiöt. Vuonna 2018 suosituin koiran nimi on ollut Alma. Tämä perinteinen suomalaisnimi ja kotimaisen pop-ilmiön taiteilijanimi on jo pidempään hätyytellyt koirien suosituimpien nimien kärkeä. Elokuvista, tv-sarjoista ja populaarikulttuurista tuttuja suosittuja koirien nimiä ovat muiden muassa Nala, Elvis, Rölli ja Batman. Vuonna 2017 kaikkiaan 18 koiraa sai nimekseen Batman, ja nimi ylsi 52. suosituimmaksi nimeksi.

Myös Rokka on vuoden sisällä nimettyjen listalla korkealla, luultavasti uuden Tuntematon sotilas–elokuvan sekä norsunluukoira Rokan innoittamana. Kennelliitto palkitsi Rokan vuonna 2016 Sankarikoirana. Sittemmin Rokka on esiintynyt useammassa tv-dokumentissa ja koirasta on tehty myös omaelämäkerrallinen kirja.

Perinteisetkin nimet kelpaavat yhä

Perinteisesti suositut koirien nimet, kuten esimerkiksi Remu, Pyry, Jekku, Jeppe, Piki ja Mosku ovat säilyttäneet suosionsa vielä tänäkin päivänä. Useat perinteisemmät koirannimet ovat edelleen korkealla myös viimeisen vuoden aikana rekisteröityjen koirien nimien listauksessa. Perinteisemmistä koirannimistä viime vuoden suosituimpien listalla korkeimmalle sijoittuivat Pyry ja Remu, joiden sijoitus oli 10. ja 11. Remu on myös suosituin nimi, kun huomioidaan kaikkien kymmenen viime vuoden aikana rekisteröityjen koirien nimet.

Tavalliset ihmisten nimetkin ovat jo aikojen saatossa olleet suosittuja koirien niminä ja ­­­tämä pätee edelleen nykyäänkin. Esimerkiksi Ansa, Elsa tai Urho sijoittuvat viime vuoden suosituimpien nimien listalla melko korkealle. Myös koiria nimettäessä halutaan erottautua, kuten monilla muillakin elämänalueilla nykypäivänä, joten koirille pyritään keksimään mahdollisimman yksilöllisiä nimiä esimerkiksi menneinä vuosikymmeninä suosittuja ihmisten nimiä suosien.

Eräs käytetty kategoria koiria nimettäessä on luonnosta ja luonnonilmiöistä inspiraationsa saaneet koirien nimet. Tällaisia nimiä tilastoista löytyy paljonkin, suosituimpina tänä päivänä esimerkiksi Ruska, Hilla, Helmi, Pyry ja Lumi. Luonnon ja luonnonilmiöiden mukaan annetut koirien nimet ovat olleet suosittuja jo pitkin vuosikymmeniä ja kuuluvat näin jo enimmäkseen perinteisten koirannimien joukkoon. Myös koiran ulkonäöstä inspiraationsa saaneet nimet ovat yksi tapa nimetä koira, kuten vaikka nimistä Piki, Lumi tai Sulo voidaan päätellä.

suomenpystykorvanpentu
Kennelnimi
  • Kennelnimen myöntää kasvattajalle kansainvälinen kennelunioni FCI.
  • FCI määrää säännöistä joita kansallisten kennelliittojen on noudatettava koirien kennelnimien rekisteröinneissä.
  • Rekisteröityjen koirien nimien pituuksista ja muista koiranpentuja nimettäessä huomioon otettavista asioista ohjeistetaan Kennelliiton koirarekisteriohjeessa.
  • Koiran nimi saa kennelnimen lisäksi olla mahdolliset sanojen välit ja väliviivat mukaan lukien korkeintaan 30 merkin pituinen.
  • Kennelliitolla on oikeus olla hyväksymättä sopimattomaksi katsomansa nimi.