Enligt kennelnamnsbestämmelser gäller ett beviljat kennelnamn under innehavarens livstid. Kennelklubben kan emellertid avregistrera kennelnamnet efter skriftlig begäran av kennelnamnets innehavare. När tio år har förflutit från avregistreringen eller innehavarens/innehavarnas död, meddelas FCI om detta och kennelnamnet blir ledigt för ansökan igen. Skyddade kennelnamn utgör alltså ett undantag till detta.

Skyddade kennelnamn

Suojan, Saimi Kärkkäinen, skyddad 7.2.2008 utgående från uppfödningsverksamheten med schäfer och schipperke.
Leavenworth, Anja Puumala, skyddad 4.2.2010 utgående från uppfödningsverksamheten med cockerspaniel.

of Leijliden, Doris Leijonqvist, skyddad 26.8.2010 utgående från uppfödningsverksamheten med pinscher och schnauzer.
Karhukumpu, Virpi Paajala, skyddad 13.6.2013 utgående från uppfödningsverksamheten med newfoundlandshund.
Bag-Pipe, Anja Hirki, skyddad 5.2.2015  utgående från uppfödningsverksamheten med skotsk terrier.
Jandumin, Raili och Reijo Latvala, skyddad 14.12.2017 utgående från uppfödningsverksamhet med schnauzer.

Uppgifter om raser och valpkullar som fötts upp under de kennelnamn som angetts ovan finns i avelsdatasystemet.