Finska Kennelklubben behandlar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och de lag, förordningar samt myndighetsföreskrifter som getts med stöd av den.

Enligt Europeiska unionens dataskyddsförordning har var och en rätt att granska vilka uppgifter olika organisationer har samlat om en själv och hur dessa uppgifter används.

Kennelklubben för ett register över sina medlemmar. I Kennelklubbens hundregister finns dessutom uppgifter till de hundägare som finns i Kennelklubbens register samt hunduppfödare. En person kan själv bestämma om hens uppgifter syns i Kennelklubbens offentliga avelsdatasystem eller inte.

Dataskyddsbeskrivning finns här.