Tänk på andra människor, djur och vilda djur!

Iaktta lagar och föreskrifter

Ordningslagen eftersträvar att trygga en harmonisk samexistens av hundlösa och hundägande stadsbor. För att undvika störningar av den allmänna ordningen ska en hund – var den hur snäll som helst – alltid vara kopplad när den rastas i tätorter. I städer finns även ställen dit man inte får ta med sig hund, inte ens i koppel. 

Inte heller utanför stadsområden får hunden springa fritt. För att hålla hunden lös behövs alltid tillstånd av markägaren eller jakträttsinnehavaren. Bortsett från några undantag får hundar överhuvudtaget inte gå lösa under tiden 1.3–19.8. Tidsperioden har fastställts i jaktlagen och strävar att trygga en lugn fortplantningstid för vilda djur. 

Läs mera om förordningar som gäller skyldigheten att hålla hundar kopplade här.

Socialträna din hund som valp

Det är skäl att vänja hunden vid olika ljud, trafikmedel och andra djur redan som valp. En hund ska tåla skateboardare, cykelåkare, rullstolsburna personer och många andra slags människor den möter utomhus. Se till att hunden inte går fram till andra människor utan lov, eftersom alla inte gillar hundar och en del kan vara rädda för dem.

Likaså förväntas hunden klara av att lugnt möta och passera andra hundar och andra djur, så som katter och hästar. Eftersom många hundar nödvändigtvis inte tycker om andra hundar, ska du inte låta din hund gå fram till främmande hundar för att hälsa på dem, åtminstone inte utan lov.

Förebygg skador

När du rastar din hund ska du ta hänsyn till omgivningen och du måste kunna hantera din hund också i överraskande situationer. Kontroll är särskilt viktigt om du rastar din hund i flexikoppel. Om en cyklist eller en rullskridskoåkare kör fast i kopplet och ramlar omkull, är det du som bär ansvaret. Uppmärksamhet bör även fästas vid lämpligheten och hållbarheten av den utrustning hunden rastas i för att undvika att hunden kommer loss av misstag och därmed eventuellt orsakar skada för sig själv, andra hundar eller människor.

I Finland är det mörkt en stor del av året. Det är särskilt viktigt att använda reflexer när du och din hund är ute och promenerar på mörka vägar.

Håll miljön ren

För att bostads- och fritidsmiljöerna ska hållas snygga måste hundavföringen plockas upp, särskilt i bebyggda trakter. Låt inte din hund ”revirmärka” bildäck, husväggar, monument, dörrstolpar eller prydnadsväxter.

Att resa med hund

Om du vill resa med din hund borde den åtminstone behärska grundläggande lydnad. Att ta sig från plats A till plats B är lättare med en hund som är en lugn passagerare. I de flesta kommunerna i Finland är det tillåtet att ha hund i kollektivtrafikmedel.

När planer för en resa görs är det klokt att i förväg ta reda på om t.ex. ett lokalt bussbolag godkänner hundpassagerare och om det ska betalas en särskild avgift för hunden. Om du reser med din hund ska du också ta hänsyn till övriga passagerare.

  sosiaalistaminen
  Vett och etikett för hundägare
  • Rasta din hund minst tre gånger om dagen.
  • Erbjud din hund daglig motion som motsvarar dess behov.
  • Skaffa din hund lämplig och ändamålsenlig utrustning som behövs för rastturer.
  • Säkerställ att utrustningen är av rätt storlek och att de är tillräckligt hållbara för att undvika att hunden lyckas ta sig loss och springa bort.
  • Ha alltid bajspåsar med dig.
  • Se till att hundbajs inte lämnas kvar i miljön inom en tätort på ett område som underhålls, detta föreskrivs i ordningslagen.
  • Håll din hund alltid kopplad i tätorter och låt den gå fri bara om du har tillstånd av markägaren.
  • Låt inte din hund ”revirmärka” bildäck, husväggar, monument, dörrstolpar eller prydnadsväxter.
  • Rasta inte din hund vid lekplatser för barn, på badstränder eller på torgområden.
  • Besök hundrastgårdar endast med en frisk, vaccinerad, avmaskad och väluppfostrad hund.