Att rasta hunden

Enligt lagen ska hunden alltid hållas kopplad när den rastas. Du har bättre kontroll över din hund när den går i koppel. Många människor som är rädda för hundar tar det lugnare om de ser att hunden är kopplad.

En hund som anpassat sig till samhället lär sig en mängd viktiga saker på tätt bebyggda områden. En hund ska tåla skateboardare, cykelåkare, rullstolsburna personer och många andra slags människor den möter utomhus. Likaså förväntas hunden klara av att lugnt möta och passera andra hundar och andra djur. Eftersom många hundar inte tycker om andra hundar, ska du inte låta din hund gå fram till och hälsa på varje annan hund den möter.

När du rastar din hund ska du ta hänsyn till omgivningen och kunna hantera din hund också i överraskande situationer. Kontroll är särskilt viktigt om du rastar din hund i flexikoppel. Om en cyklist eller en rullskridskoåkare kör fast i kopplet och ramlar omkull, är det du som bär ansvaret.

I Finland är det mörkt en stor del av året. Det är särskilt viktigt att använda reflexer när du och din hund är ute och promenerar på mörka vägar.

Håll miljön snygg

För att bostads- och fritidsmiljöerna ska hållas snygga måste hundbajset plockas upp, särskilt i bebyggda trakter. Låt inte din hund ”revirmärka” bildäck, husväggar, monument, dörrstolpar eller prydnadsväxter.

På lekplatser för barn, badstränder och torgområden ska hundar inte rastas alls. Längs träningsstigar är det tillåtet att färdas med en väluppfostrad hund, under snöfri tid, men hunden måste givetvis hållas kopplad. Om vintrarna kan du ta hunden med till särskilda skidspår som reserveras för skidåkare med hund. Hundar får inte rastas på särskilda skidspår för allmänheten.

Resa med hund

Om du vill resa med din hund borde den åtminstone behärska grundläggande lydnad. Att ta sig från plats A till plats B är lättare med en hund som är en lugn passagerare. I de flesta kommunerna i Finland är det tillåtet att ha hund i kollektivtrafikmedel.

När planer för en resa görs är det klokt att i förväg ta reda på om t.ex. ett lokalt bussbolag godkänner hundpassagerare och om det ska betalas en särskild avgift för hunden. Om du reser med din hund ska du också ta hänsyn till övriga passagerare.

Koirat ohittaa pyörän
Vett och etikett för hundägare

Rasta din hund minst tre gånger om dagen

Erbjud din hund daglig motion som motsvarar dess behov

Skaffa din hund lämplig och ändamålsenlig utrustning som behövs för rastning

Säkerställ att utrustningen är av rätt storlek och att de är tillräckligt hållbara för att undvika att hunden lyckas ta sig loss och springa bort

Ha alltid bajspåsar med dig

Se till att hundbajs inte lämnas kvar i miljön inom en tätort på ett område som underhålls, detta föreskrivs i ordningslagen

Håll hunden alltid kopplad i tätorter

Låt din hund inte ”revirmärka” bildäck, husväggar, monument, dörrstolpar eller prydnadsväxter.

Rasta inte din hund vid lekplatser för barn, på badstränder eller på torgområden

Besök hundrastgårdar endast med en frisk, vaccinerad, avmaskad och väluppfostrad hund