Att tänka på innan du anmäler

På hundutställningar kan delta hundar som är registrerade av en kennelklubb i ett land som erkänts av FCI (internationellt kennelförbund) och som är av raser godkända av FCI och Nordiska Kennelunionen NKU. Du hittar en lista på raser som får delta i utställningar i Finland här.

En hund som deltar i utställning ska vara id-märkt på ett sätt som godkänts av Kennelklubben. Läs mera om id-märkning och granskning av id-märkning här.

En hund som deltar i en utställning ska ha giltiga vaccinationer. Hunden ska vara vederbörligt vaccinerad mot valsjuka, rabies, smittsam hepatit och parvodiarré. Mera information om vaccinationskraven hittar du i Kennelklubbens vaccinationsbestämmelser.

Downloadable file
Kennelklubbens vaccinationsbestämmelser
Finska Kennelklubbens vaccinationsbestämmelser för utställningar och prov. Gäller från 1.6.2023.
Uppdaterad 28.4.2023
Kennelklubbens vaccinationsbestämmelser
Finska Kennelklubbens vaccinationsbestämmelser för utställningar och prov. Gäller till 31.5.2023.
Uppdaterad
Övriga versioner
Kennelliiton rokotusmääräykset
Kennelliiton rokotusmääräykset näyttelyitä ja kokeita varten. Voimassa 1.6.2023 alkaen.
Uppdaterad
Kennelklubbens vaccinationsbestämmelser
Finska Kennelklubbens vaccinationsbestämmelser för utställningar och prov. Gäller från 1.6.2023.
Uppdaterad
Vaccination Regulations of the Finnish Kennel Club
The Finnish Kennel Club’s Vaccination Regulations for dog shows and trials. Valid as of 1.6.2023.
Uppdaterad

Medicinbehandling av hund eller t.ex. färgning av dess päls eller nos är förbjudet på utställningar. Vid deltagande på utställning får inga läkemedelssubstanser, andra förbjudna ämnen eller läkemedelsrester finnas i hunden. Mera information om dopingövervakning och karenstider för läkemedel hittar du här.

En sjuk hund får inte delta på utställning. Förbud att delta har också dräktig tik mindre än 30 dygn före beräknad tid (beräknad tid = 63 dygn från första parningen) för valpning och tik som valpat för mindre än 75 dygn sedan. Inte heller hundar som är kuperade i strid med finsk lag får delta i utställningar. Läs mera om kuperade hundar här.

Var hittar jag information om utställningar?

Information om alla utställningar som arrangeras i Finland hittar du i tidskriften Koiramme och i Kennelklubbens eventkalender.

Du kan söka utställningar i eventkalender enligt önskade sökvillkor. Du kan begränsa söket till exempel enligt tidpunkt, område, utställningstyp eller ras. När du har gjort det önskade söket kan du skapa en snabblänk genom att klicka på kedjeikonen och spara länken till din webbläsare som bokmärke. Mera anvisningar hittar du här.

Hur anmäler jag?

Anmälan till utställning görs senast ca en månad före utställningen. Utställningar kan tillämpa differentierade anmälningsperioder och -avgifter. Du hittar anmälningstider och -avgifter i utställningsannonsen i Koiramme eller via Eventkalendern på utställningens webbplats. Anmälan till flesta utställningar kan göras på webben, men ofta även per post. Anmälningsadressen finns på utställningens webbplats och i annonsen i tidskriften Koiramme.

Vid anmälan per post ska du fylla i en blankett för anmälan till utställning. När du anmäler per post bör du utöver anmälningsblanketten bifoga ett en kopia av kvitto på betald anmälningsavgift. Såväl betalningsdagen som datumet i brevets poststämpel ska vara senast det datum anmälningstiden går ut.

Om du väljer att använda online-anmälan betalar du anmälningsavgiften via nätbanken i samband med anmälan.

En hund anmäls till utställningen med det namn och ras den har registrerats med. Den ska anmälas i en kvalitetsbedömningsklass den har rätt att delta i. Klasser på utställningar baserar sig antingen på hundens ålder eller meriter (=provresultat, championat). Ytterligare information hittar du i Utställningsreglerna

Information om hur allting går till på utställningar finns här.

Var noga med att du anmäler din hund till rätt tävlingsklass. Efter anmälningstidens utgång kan hunden inte längre flyttas till en annan klass, om det inte är fråga om ett misstag som begåtts av arrangören och arrangören har flyttat hunden i fel klass.  Till exempel för deltagande i bruksklass krävs olika slags resultat av olika raser. 

När du har anmält

När du har anmält din hund till utställning får du ca en vecka före utställningen utställningens informationsbrev med tidtabell och hundens tävlingsnummer. Du får dessa antingen per e-post eller post, beroende på vilketdera leveranssätt du valt vid anmälan. I informationsbrevet framgår hur många hundar som anmälts i rasen, vilken tid hundarna bedöms och i vilken ring. I brevet anges också om exteriördomaren som bedömer rasen har ändrats.

I informationsbrevet finns också anvisningar om ankomst och utställningsförloppet. Därför lönar det sig att läsa brevet noga. Med hundens nummerlapp kommer en person gratis in på utställningen. Kom ihåg att ta med vattenskål, liggunderlag och bur, utställningskoppel och vaccinationsintyg för din hund.

Lycka till på utställningen!

 

Läs mera

chihuahua
Överdrivna drag hos rashundar motarbetas med samnordiska domaranvisningar Läs mera
tuomari
Ohjeita ja lomakkeita näyttelyyn osallistujille ja näyttelyn järjestäjille Läs mera