I Finland finns ca 700 000 hundar (Statistikcentralen 2018). Av dessa är ca 70–75 procent registrerade rashundar. Finska Kennelklubben registrerar årligen cirka 45 000 hundar. 

Det finns fler än 300 hundraser i vårt land, och varje hundras representeras av en egen specialklubb eller rasförening. Det finns fem inhemska hundraser i Finland: finsk stövare, finsk spets, finsk lapphund, lapsk vallhund och karelsk björnhund. Finska Kennelklubben har ett viktigt uppdrag: att trygga de finska hundrasernas fortbestånd och livskraft.

På dessa sidor hittar du information om hundraser och rasstandarder och registreringssiffror i Finland. Du kan även läsa mera om kompis- och läshundar samt assistans- och tjänstehundar. Här hittar du även information om hjältehundar och Hunddagen, som firas varje år den 24 april.