I Finland finns ca 700 000 hundar (Statistikcentralen 2018). Av dessa är ca 70–75 procent registrerade rashundar. Det finns fler än 300 hundraser i vårt land, och varje hundras representeras av en egen specialklubb eller rasförening. Finska Kennelklubben registrerar årligen ca 50 000 hundar.

På dessa sidor hittar du information om hundraser och rasstandarder och registreringssiffror i Finland. Du kan även läsa mera om kompis- och läshundar samt assistans- och tjänstehundar.