Kennelklubbens utbildningslokal

Finska Kennelklubben hyr ut sin utbildningslokal i Esbo till sina medlemsföreningar.

Adressen är

Ängsbrinken 2 A
02770 Esbo

Mera information om lokalen, dess utrustning m.m. hittar du här på finska.