Arbetsgruppen för kompis- och läshundar ansvarar för arrangemang av utbildningar avsedd för kompishundansvariga samt arrangemang av Kompis- och läshundseminariet. Vid behov bistår arbetsgruppen kompishundansvariga i kenneldistrikt med arrangemang av kompis- och läshundskurser, lämplighetsbedömningar och premieringsceremonier för kompishundar.

Arbetsgruppen för kompis- och läshundar år 2021

Ordförande Vesa Lehtonen
Katja Jokiniemi (representant för läshundar)
Carina Kitti
Auli Kiminki
Paula Müller
Eeva Ojala

Som arbetsgruppens sekreterare verkar kompis- och läshundkoordinator Sanna Pirinen, tfn 09 8873 0204, kaverikoirat@kennelliitto.fi.