Som Kennelklubbens ungdomsmedlem:

  • har du rätt att delta i evenemang som ordnas av ungdomsavdelningen vid Kennelklubben, t.ex. läger och utbildningar, genom vilka du kan lära känna likasinnade kamrater och utvecklas i hundintressets tecken
  • får du tidskriften Koiramme – Våra hundar som innehåller mycket information om hundar, hundraser, aktiviteter, hundars hälsa, artiklar om tidigare och kommande evenemang samt sidor riktade till ungdomar

Förmåner för ungdomsmedlemmar

Du kan bli medlem här.


Välkommen med i Finska Kennelklubben!

Kennelliiton nuoret