Kennelliitto on ottanut 1.4.2020 alkaen käyttöön sähköisen eläinlääkärintodistuksen, jota käytetään myös 8 vuotta täyttäneen nartun astuttamista varten tehdyn terveystarkastuksen todistuksena. Eläinlääkäri voi tallentaa todistuksen, kun narttu on vähintään 7 vuoden ja 6 kuukauden ikäinen. Tätä todistusta ei tulosteta asiakkaalle, vaan tiedot siirtyvät Omakoira-palvelun kautta suoraan koiran tietoihin.

Todistus on annettava ennen nartun astutusta, eikä se saa astutushetkellä olla kuutta kuukautta vanhempi.

Koiran omistaja tekee Omakoira-palvelussa tai Omakoira-mobiilisovelluksessa ennakkolähetteen kahdeksan vuotta täyttäneen nartun astutusta koskevasta sähköisestä eläinlääkärintodistuksesta, ja maksaa lähetemaksun. Eläinlääkäri tallentaa todistukseen tiedon siitä, että narttu on todettu kliinisesti terveeksi.

 

Downloadable file
Eläinlääkärintodistuksen tallentaminen Omakoira-palvelussa
Ohjeessa kerrotaan, miten eläinlääkärit tekevät sähköisen eläinlääkärintodistuksen. Ohjetta päivitetty 3.1.2022.
Updated 4.1.2022
Omakoira-ohje eläinlääkäreille eläinlääkärintodistuksen tallentamisesta
Ohjeessa kerrotaan, miten eläinlääkärit tekevät sähköisen eläinlääkärintodistuksen. Ohjetta päivitetty 3.1.2022.
Updated
Sparning av veterinärintyg i Omakoira-tjänsten
Instruktionen förklarar hur veterinärer gör ett elektroniskt veterinärintyg.
Updated
Downloadable file
Kennelliiton koirarekisteriohje
Dokumentti on suunnattu kasvattajille ja rotuyhdistyksille. Se sisältää säännöt rotukoirien rekisteröimiseksi eri rekistereihin. Voimassa 1.1.2023 alkaen, päivitetty 5.4.2023. Määräykset koskevat ohjeen voimaan tulon jälkeen tapahtuneesta astutuksesta syntyneitä pentueita ja rekisteröitäviä tuontikoiria.
Updated 13.4.2023
Kennelliiton koirarekisteriohje
Dokumentti on suunnattu kasvattajille ja rotuyhdistyksille. Se sisältää säännöt rotukoirien rekisteröimiseksi eri rekistereihin. Voimassa 1.1.2023 alkaen, päivitetty 5.4.2023. Määräykset koskevat ohjeen voimaan tulon jälkeen tapahtuneesta astutuksesta syntyneitä pentueita ja rekisteröitäviä tuontikoiria.
Updated
Kennelklubbens registreringsbestämmelser
Dokumentet är riktat för uppfödare och rasföreningar. I dokumentet redogörs för vilka regler som gäller för att registrera rashundar i de olika registren. Gäller från 1.1.2023., uppdateringar gäller från 5.4.2023.
Updated