Kennelliitto on ottanut 1.4.2020 alkaen käyttöön sähköisen eläinlääkärintodistuksen, jota käytetään myös 8 vuotta täyttäneen nartun astuttamista varten tehdyn terveystarkastuksen todistuksena. Eläinlääkäri voi tallentaa todistuksen, kun narttu on vähintään 7 vuoden ja 6 kuukauden ikäinen. Tätä todistusta ei tulosteta asiakkaalle, vaan tiedot siirtyvät Omakoira-palvelun kautta suoraan koiran tietoihin.

Todistus on annettava ennen nartun astutusta, eikä se saa astutushetkellä olla kuutta kuukautta vanhempi.

Koiran omistaja tekee Omakoira-palvelussa tai Omakoira-mobiilisovelluksessa ennakkolähetteen kahdeksan vuotta täyttäneen nartun astutusta koskevasta sähköisestä eläinlääkärintodistuksesta, ja maksaa lähetemaksun. Eläinlääkäri tallentaa todistukseen tiedon siitä, että narttu on todettu kliinisesti terveeksi. Todistuksen voi tallentaa, vaikka ennakkolähetettä ei olisi. 

Ennakkoon tilattu eläinlääkärintodistus on omistajalle huomattavasti edullisempi kuin eläinlääkäriasemalla tehtynä. Sen hinta on 12 euroa. Jos koiran omistaja ei ole tilannut sähköisen eläinlääkärintodistuksen lähetettä ennakkoon, on todistuksen hinta 25 euroa.

Downloadable file
Omakoira-ohje eläinlääkäreille eläinlääkärintodistuksen tallentamisesta
Ohjeessa kerrotaan, miten eläinlääkärit tekevät sähköisen eläinlääkärintodistuksen.
Päivitetty 1.4.2020
Omakoira-ohje eläinlääkäreille eläinlääkärintodistuksen tallentamisesta
Ohjeessa kerrotaan, miten eläinlääkärit tekevät sähköisen eläinlääkärintodistuksen.
Päivitetty
Sparning av veterinärintyg i Omakoira-tjänsten
Instruktionen förklarar hur veterinärer gör ett elektroniskt veterinärintyg.
Päivitetty
Downloadable file
Kennelliiton koirarekisteriohje
Dokumentti on suunnattu kasvattajille ja rotuyhdistyksille. Se sisältää säännöt rotukoirien rekisteröimiseksi eri rekistereihin (kantakirjarekisterit FI ja ER sekä Ei jalostukseen -rekisteri EJ). Voimassa 1.1.2017 alkaen. Määräykset koskevat ohjeen voimaan tulon jälkeen tapahtuneesta astutuksesta syntyneitä pentueita ja rekisteröitäviä tuontikoiria.
Päivitetty 27.10.2020
Koirarekisteriohje 2022
Päivitetty
Muut versiot
Kennelliiton koirarekisteriohje
Dokumentti on suunnattu kasvattajille ja rotuyhdistyksille. Se sisältää säännöt rotukoirien rekisteröimiseksi eri rekistereihin (kantakirjarekisterit FI ja ER sekä Ei jalostukseen -rekisteri EJ). Voimassa 1.1.2017 alkaen. Määräykset koskevat ohjeen voimaan tulon jälkeen tapahtuneesta astutuksesta syntyneitä pentueita ja rekisteröitäviä tuontikoiria.
Päivitetty
Kennelklubbens registreringsbestämmelser
Dokumentet är riktat för uppfödare och rasföreningar. I dokumentet redogörs för vilka regler som gäller för att registrera rashundar i de olika registren (stamboksregistren FI och ER samt registret för avelsspärrade hundar, EJ). Gäller från 1.1.2017.
Päivitetty