Parning av en tik som fyllt åtta år förutsätter alltid ett veterinärintyg, där veterinären konstaterar att tikens rådande hälsotillstånd är sådant att det inte finns något hinder för att ta valpar på den. 

Finska Kennelklubben tog i bruk ett elektroniskt veterinärintyg den 1 april 2020. Intyget används också vid hälsokontroll för parning av en tik som är 8 år eller äldre.  Intyget kan registreras av veterinären när tiken är minst 7 år och 6 månader gammal. Intyget skrivs inte ut från Omakoira-tjänsten till kunden, utan informationen överförs direkt till hundens uppgifter via Omakoira-tjänsten.

Veterinärintyget ska ges före parning och det får inte vara äldre än sex månader vid parningstillfället.

Hundägaren gör en förhandsremiss för ett elektroniskt veterinärintyg för parning av åtta år fylld tik i Omakoira-tjänsten eller i Omakoira-mobilappen, och betalar remissavgiften. Veterinären sparar i intyget uppgift om att tiken har konstaterats vara kliniskt frisk. Intyget kan sparas även om en förhandsremiss inte har gjorts. 

En förhandsbeställd remiss är betydligt mycket förmånligare för ägaren i jämförelse med ett som gjorts först på veterinärkliniken. När veterinärintyget beställts i förväg kostar det 12 euro. Om hundägaren inte har beställt remissen för ett elektroniskt veterinärintyg i förväg är dess pris 25 euro.

Downloadable file
Sparning av veterinärintyg i Omakoira-tjänsten för veterinärer
Instruktionen förklarar hur veterinärer gör ett elektroniskt veterinärintyg.
Uppdaterad 14.8.2020
Omakoira-ohje eläinlääkäreille eläinlääkärintodistuksen tallentamisesta
Ohjeessa kerrotaan, miten eläinlääkärit tekevät sähköisen eläinlääkärintodistuksen.
Uppdaterad
Sparning av veterinärintyg i Omakoira-tjänsten
Instruktionen förklarar hur veterinärer gör ett elektroniskt veterinärintyg.
Uppdaterad
Downloadable file
Kennelklubbens registreringsbestämmelser
Dokumentet är riktat för uppfödare och rasföreningar. I dokumentet redogörs för vilka regler som gäller för att registrera rashundar i de olika registren (stamboksregistren FI och ER samt registret för avelsspärrade hundar, EJ). Gäller från 1.1.2017.
Uppdaterad 2.4.2019
Kennelliiton koirarekisteriohje
Dokumentti on suunnattu kasvattajille ja rotuyhdistyksille. Se sisältää säännöt rotukoirien rekisteröimiseksi eri rekistereihin (kantakirjarekisterit FI ja ER sekä Ei jalostukseen -rekisteri EJ). Voimassa 1.1.2017 alkaen. Määräykset koskevat ohjeen voimaan tulon jälkeen tapahtuneesta astutuksesta syntyneitä pentueita ja rekisteröitäviä tuontikoiria.
Uppdaterad
Kennelklubbens registreringsbestämmelser
Dokumentet är riktat för uppfödare och rasföreningar. I dokumentet redogörs för vilka regler som gäller för att registrera rashundar i de olika registren (stamboksregistren FI och ER samt registret för avelsspärrade hundar, EJ). Gäller från 1.1.2017.
Uppdaterad