Parning av en tik som fyllt 8 år förutsätter alltid ett veterinärintyg, i vilket veterinären konstaterar att tiken är frisk och i god kondition och att dess hälsa inte tar någon skada av valpning. Intyget är fritt formulerat.

Intyget ska ges före parning och den får inte vara äldre än sex månader vid parningstillfället.