Parning av en tik som fyllt åtta år förutsätter alltid ett veterinärintyg, där veterinären konstaterar att tikens rådande hälsotillstånd är sådant att det inte finns något hinder för att ta valpar på den. 

Finska Kennelklubben tog i bruk ett elektroniskt veterinärintyg den 1 april 2020. Intyget används också vid hälsokontroll för parning av en tik som är 8 år eller äldre.  Intyget kan registreras av veterinären när tiken är minst 7 år och 6 månader gammal. Intyget skrivs inte ut från Omakoira-tjänsten till kunden, utan informationen överförs direkt till hundens uppgifter via Omakoira-tjänsten.

Veterinärintyget ska ges före parning och det får inte vara äldre än sex månader vid parningstillfället.

Hundägaren gör en förhandsremiss för ett elektroniskt veterinärintyg för parning av åtta år fylld tik i Omakoira-tjänsten eller i Omakoira-mobilappen, och betalar remissavgiften. Veterinären sparar i intyget uppgift om att tiken har konstaterats vara kliniskt frisk. Intyget kan sparas även om en förhandsremiss inte har gjorts. 

 

Downloadable file
Sparning av veterinärintyg i Omakoira-tjänsten för veterinärer
Instruktionen förklarar hur veterinärer gör ett elektroniskt veterinärintyg.
Uppdaterad 14.8.2020
Omakoira-ohje eläinlääkäreille eläinlääkärintodistuksen tallentamisesta
Ohjeessa kerrotaan, miten eläinlääkärit tekevät sähköisen eläinlääkärintodistuksen. Ohjetta päivitetty 3.1.2022.
Uppdaterad
Sparning av veterinärintyg i Omakoira-tjänsten
Instruktionen förklarar hur veterinärer gör ett elektroniskt veterinärintyg.
Uppdaterad
Downloadable file
Kennelklubbens registreringsbestämmelser
Dokumentet är riktat för uppfödare och rasföreningar. I dokumentet redogörs för vilka regler som gäller för att registrera rashundar i de olika registren. Gäller från 1.1.2023., uppdateringar gäller från 5.4.2023.
Uppdaterad 13.4.2023
Kennelliiton koirarekisteriohje
Dokumentti on suunnattu kasvattajille ja rotuyhdistyksille. Se sisältää säännöt rotukoirien rekisteröimiseksi eri rekistereihin. Voimassa 1.1.2023 alkaen, päivitetty 5.4.2023. Määräykset koskevat ohjeen voimaan tulon jälkeen tapahtuneesta astutuksesta syntyneitä pentueita ja rekisteröitäviä tuontikoiria.
Uppdaterad
Kennelklubbens registreringsbestämmelser
Dokumentet är riktat för uppfödare och rasföreningar. I dokumentet redogörs för vilka regler som gäller för att registrera rashundar i de olika registren. Gäller från 1.1.2023., uppdateringar gäller från 5.4.2023.
Uppdaterad