Kuvausikä

Kuvaus voidaan suorittaa koiran täytettyä 12 kuukautta.

Kuvauksen suorittaminen

Röntgenkuvaus suoritetaan eläinlääkärin valvonnassa. Koira rauhoitetaan, jotta ohjeiden mukainen kuvausasento olisi mahdollinen. Eläinlääkäri toimittaa kuvat Kennelliittoon lausuntoa varten.

Lausunnon saaminen

Lausunnon saa keskimäärin n. viikon kuluessa siitä, kun kuvat on toimitettu Kennelliittoon ja lausunto maksettu. HUOM! Kuvat arvostellaan vasta sen jälkeen, kun maksu on kirjautunut Koirarekisteriin. Kuvia arvostelevat eläinlääkärit löytyvät tästä linkistä. Lausunto toimitetaan sähköpostitse lausunnon kirjaamisen jälkeen. Omakoirapalvelun kautta voit etukäteen valita, haluatko lausunnosta vain itse tulostettavan sähköisen version. Jos vasemman ja oikean puolen nivelten saamat asteet poikkeavat toisistaan, on koiran lopullinen lausunto huonomman nivelen mukainen.

Uusintakuvaus

Koiralle annettu lausunto voi uusintakuvauksen johdosta muuttua. Koiran kyynärnivelet voidaan uusintakuvata ingruenssilausuntoa varten aikaisintaan 12 kuukauden kuluttua edellisestä kuvauksesta. Kuitenkin jos uusintakuvaus tehdään aiemmissa kuvissa olleiden teknisten puutteiden vuoksi (Kennelliitto pyytää uusia tai lisäkuvia), on uusinta aiheellista tehdä mahdollisimman pian. Lausunnon antaja saa nähtäväkseen kaikki otetut kuvat.

Kuvien säilytys

Röntgenkuvia säilytetään Kennelliitossa vähintään 10 vuotta, minkä jälkeen ne voidaan hävittää. Digitaalisia kuvia omistaja voi pyytää itselleen suoraan kuvaajalta.

Lausuntomaksu

Kuvien arvostelusta peritään lausuntomaksu, ks. hinnasto. Lähete suositellaan tilamaan ennakkoon; lausuntomaksu on kalliimpi, jos lähete tehdään klinikalla

Epävirallinen lausunto

Jos koiralle on suoritettu lausuntoon vaikuttava leikkaus tai koiraa on jouduttu lääkitsemään tai se on jouduttu lopettamaan vian vuoksi, on sille mahdollista saada epävirallinen lausunto ilman maksua.
Sähköinen lähete tehdään klinikalla ja lähetteelle liitetään sairaskertomus ja mahdolliset aiemmat röntgenkuvat. Röntgenkuvien ei tarvitse täyttää virallisen lausunnon kriteereitä, mutta koira tulee olla tunnistusmerkitty. Tulos kirjataan jalostustietojärjestelmään ja se huomioidaan indeksilaskennassa, mutta se ei täytä PEVISA-ohjelmiin liittyviä jalostusvaatimuksia.

Lausunnosta valittaminen

Lausuntoon tyytymätön omistaja voi anoa kuvien arviointia Kennelliiton asiantuntijapaneelissa. röntgenpaneelissa.

Valitusaika on 90 vrk siitä, kun lausunto on lähetetetty Kennelliitosta lausunnon tilaajalle. Liitä vapaamuotoisen kirjallisen valituksen mukaan kuitti suoritetusta valitusmaksusta. Valitusmaksu 42 € on (2 x lausuntomaksu). Maksu suoritetaan Kennelliiton tilille FI04 1243 3000 0815 20. Lähetä valitus sähköpostin liitteenä osoitteella terveystulokset(at)kennelliitto.fi. Valituksen voi myös postittaa Kennelliiton tutkimusosastolle osoitteella Kamreerintie 8, 02770 Espoo.

Valitusmaksu palautetaan, mikäli koiran huonomman nivelen mukainen lausunto muuttuu.
Paneelinpäätös on lopullinen ja korvaa aiemman lausunnon
.

Downloadable file
Ohje matalaraajaisten ja pienikokoisten rotujen kyynärnivelen inkongruenssin röntgenkuvauksista ja luokituksesta (Kyynärnivelen inkongruenssin ohje)
Kondrodystrofisten ja muiden matalaraajaisten ja eräiden pienikokoisten koirien perinnöllisiä eturaajan kasvuhäiriöitä tutkitaan röntgenkuvauksilla ja koirien kyynärnivelet luokitellaan jalostustiedon keräämistä varten. Ohje on voimassa 1.1.2022 alkaen.
Päivitetty
Ohje matalaraajaisten ja pienikokoisten rotujen kyynärnivelen inkongruenssin röntgenkuvauksista ja luokituksesta (Kyynärnivelen inkongruenssin ohje)
Kondrodystrofisten ja muiden matalaraajaisten ja eräiden pienikokoisten koirien perinnöllisiä eturaajan kasvuhäiriöitä tutkitaan röntgenkuvauksilla ja koirien kyynärnivelet luokitellaan jalostustiedon keräämistä varten. Ohje on voimassa 31.12.2021 saakka.
Päivitetty
Muut versiot
Ohje matalaraajaisten ja pienikokoisten rotujen kyynärnivelen inkongruenssin röntgenkuvauksista ja luokituksesta (Kyynärnivelen inkongruenssin ohje)
Kondrodystrofisten ja muiden matalaraajaisten ja eräiden pienikokoisten koirien perinnöllisiä eturaajan kasvuhäiriöitä tutkitaan röntgenkuvauksilla ja koirien kyynärnivelet luokitellaan jalostustiedon keräämistä varten. Ohje on voimassa 1.1.2022 alkaen.
Päivitetty
Instruktion om inkongruens i armbågsleden
Instruktion för röntgenundersökning och gradering av inkongruens i armbågsleden hos kondrodystrofa och små hundraser. Gäller fr.o.m 1.1.2022.
Päivitetty
Guidelines for radiographic screening and grading of elbow joint incongruity in short-limbed and chondrodystrophic breeds (Elbow Incongruity Guidelines)
Hereditary elbow incongruity in chondrodystrophic and other short-limbed and certain small breeds is subject to radiographic screening, and elbow joints are graded to collect data for breeding purposes. Valid from 1 January 2022.
Päivitetty
Downloadable file
Kyynärnivelen inkongruenssitutkimusohjeeseen (INC) liittyvä rotulista
Tähän ohjeeseen on listattu ne rodut, joille annetaan vain inkongruenssiohjeen (INC) mukaisia kyynärnivellausuntoja 1.1.2021 alkaen.
Päivitetty 14.1.2021
Kyynärnivelen inkongruenssitutkimusohjeeseen (INC) liittyvä rotulista
Tähän ohjeeseen on listattu ne rodut, joille annetaan vain inkongruenssiohjeen (INC) mukaisia kyynärnivellausuntoja 1.1.2021 alkaen.
Päivitetty
Raslista för armbågsleddysplasi som motsvarar inkongruensdirektiv
I denna instruktion har listats de raser som från och med 1.1.2021 endast kan få armbågsledsutlåtanden enligt inkongruensdirektiven (INC).
Päivitetty
INC instructions for screening of Elbow Dysplasia, list of breeds
This document includes a list of breeds for which, as of 1.1.2021, elbow screening can be performed only in accordance with the Elbow Incongruity (INC) Guideline.
Päivitetty